06 december 2017

De volhouder wint, maar soms niet.

Na vele malen bij het college van B&W van de gemeente Nunspeet te hebben aangedrongen op een toiletvoorziening bij de speelweide op de Stakenberg is het dan eindelijk zover. Hij komt er definitief! Komend seizoen nog een tijdelijke oplossing. In de komende begroting wordt geld vrijgemaakt voor een definitieve goede oplossing. Dat laatste had het CDA natuurlijk al eerder willen hebben, maar deze oplossing is op dit moment de best haalbare.

Waar we ook al jaren aandacht voor vragen is het Kulturhus in Elspeet. Vanaf 2015 hebben we meerdere malen het college vragen hierover gesteld. Telkens hebben we gewezen op de problemen die ontstaan zijn danwel komen doordat steeds meer huurders het gebouw de rug toe keren. Er is blijkbaar iets mis met de exploitatie van het gebouw. De huurders binnen dit gebouw moeten meebetalen als de grote zaal aan het eind van het jaar verlies heeft geleden. Gaat u wat huren als u weet dat u aan het eind van het jaar nog een gepeperde rekening kunt verwachten? Nee dus en dat antwoord geven meerdere mensen en zeker geïnteresseerde partijen. Wij hebben in de afgelopen 2 jaar hier meerdere malen vragen over gesteld. Nu er door de programmaraad min of meer “de stekker eruit is gehaald” gaat de ChristenUnie in de raadsvergadering ineens roepen hoe dit nu mogelijk is. Wat ons betreft een beetje late reactie, voordien werden de CDA-vragen over dit onderwerp door hen niet gesteund. Als CDA hebben wij om een structurele bijdrage uit het gebiedsfonds kleine kernen gevraagd om zo mogelijk de grote zaal als afzonderlijke eenheid meteen eigen budget te gaan inzetten en anderen huurders dan niet meer mee hoeven te betalen. Volgens de wethouder is de huidige situatie vooral te wijten aan de Elspeetse bevolking omdat zij er niet genoeg gebruik van maken. Ja, met zo’n dergelijke drogreden los je het probleem vooral niet op. Natuurlijk zouden de Elspeters zelf meer kunnen ondernemen en dat willen ze ook wel, maar dan moeten de randvoorwaarden wel goed en vooral financieel haalbaar zijn. En daar kan de gemeente en de gebouweigenaar Omnia in helpen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.