08 juni 2021

E-Laadpalen, we kunnen niet meer zonder

Landelijke cijfers en prognoses laten zien dat het bezit van elektrisch aangedreven auto’s progressief zal gaan toenemen. Volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zullen er in 2030 ruim 1,7 miljoen laadpalen nodig zijn, waarvan een fors deel in de publieke ruimte.  De explosieve toename van laadpalen komt enerzijds door dalende prijzen van ‘stekkerauto’s’, maar ook dankzij de veelal van overheidswege gestimuleerde promoties om elektrisch te gaan rijden.

Die toename zal ook in Nunspeet zichtbaar worden. Veel van die auto’s kunnen aan de laadpaal op eigen terrein. Daarnaast zijn er openbare laadpalen die op strategische punten zijn of worden geplaatst. Het opladen vanuit een openbare laadpaal kost echter een factor 2 á 3 meer dan de kosten met gebruik van een eigen laadpaal. Het plaatsen van een eigen laadpaal levert bij tussenwoningen met geen eigen oprit praktische problemen op. De eventueel aanwezige parkeerplaats voor de deur kan niet gebruikt worden voor het opladen omdat het niet toegestaan is kabels over het trottoir te laten lopen.

In alle Nunspeetse grotere nieuwbouwplannen staan meerkappers van 3 of meer woningen gepland. De toekomstige bewoners van die tussenwoningen hebben dus direct een probleem, maar je mag ook zeggen achterstand, bij het opladen en gebruik van hun stekkerauto. Daarnaast is het aanneembaar dat de stekkerauto over niet veel jaren als opslagmedium voor de door de eigen zonnepanelen opgewekte energie kan worden gebruikt. Een scenario dat straks na het wijzigen van de huidige salderingsregeling wel eens in een vogelvlucht zou kunnen gaan geraken.

Voor CDA Nunspeet Lokaal was de beantwoording op de eerder aan het college gestelde vragen niet afdoende. Dus een tweede ronde met hopelijk wat meer ambitie om een op de nabije toekomstgericht laadpalenplan in Nunspeet te gaan realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.