22 februari 2018

E-laadpunten in Nunspeet, goed zelf te doen of een gemiste aansluitingskans bij de provincie?

De provincie Gelderland heeft als initiator en contractmanager het initiatief genomen om in de provincie 2250 slimme laadpunten voor elektrische auto’s te plaatsen. Voor die plaatsing is echter wel de medewerking van de Gelderse gemeenten nodig en die zijn in 2017 benaderd, zo ook de gemeente Nunspeet.

Blijkbaar heeft de gemeente Nunspeet aangegeven geen interesse te hebben in dit innovatieve duurzaamheidsproject en dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Epe, Heerde en Nijkerk. De Nunspeetse CDA-fractievoorzitter Koos Meijer is verbaasd over die houding en heeft over dit onderwerp vragen aan het college gesteld.

Met het project 'Slimme E-laadpunten' gaat de provincie Gelderland voor een snelle omslag naar elektrisch rijden en een energieneutraal Gelderland in 2050. Voldoende laadpunten in de openbare ruimte en op plekken waar geen of te weinig ruimte is om op het eigen erf een laadpunt te hebben, stimuleert elektrisch rijden. Bijkomende factoren zijn minder uitstoot van CO2, fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer. Kortom, een duurzamere mobiliteit. Een onderkend probleem is dat huidige elektriciteitsnet de belasting van al die auto’s die tegelijkertijd opladen niet aan kan. Als iedereen ’s avonds zijn elektrische auto zou laden, zorgt dit voor een te grote piek in de vraag naar energie. Daarom werkt de provincie samen aan een pilot met hun netwerkbeheerders om het variabele laadprofiel te testen. Het kenmerk van een variabel laadprofiel houdt rekening met de beschikbaarheid van energie op het elektriciteitsnet. In de daluren kan een e-rijder dan zijn auto sneller laden dan tijdens de piekuren. Bijkomend voordeel is dat het variabel laadprofiel ook een nieuwe kans biedt om gebruik te maken van duurzame lokale energie.

De CDA-fractie heeft o.a. de vraag gesteld waarom de gemeente Nunspeet niet participeert in dit grootschalige en ook financieel aantrekkelijk project e-laadpunten en de vraag op welke wijze zij het dan zelf beter, slimmer en financieel aantrekkelijker voor de gemeente en de gebruiker kunnen of willen gaan realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.