19 oktober 2018

Gebruiken onze ouderen wel hun toekomende toeslagen? Lees hier ook de reacties!

Onlangs kwamen de landelijke ouderenbonden met de onderzoeksresultaten onder 55+ers waaruit bleek dat veel ouderen geen gebruik maken van huur- en/of zorgtoeslag, terwijl zij daar wel recht op hebben. Dat er geen gebruik van gemaakt wordt komt veelal door onwetendheid over het bestaan of de criteria voor het verkrijgen van de toeslag. Ook zijn de aanvraagprocedures vaak ingewikkeld. De CDA-fractie vindt dit zorgelijk en heeft daarom de onderstaande vragen aan het college gesteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.