20 mei 2019

Gelukkig ‘schiet’ Annie Schreijer met hagel

In de landelijke en regionale pers verscheen recent een artikel over het functioneren van de Twentse Europarlementariër Annie Scheijer-Pierik. In het artikel werd geconcludeerd dat Annie Schreijer met te veel hagel ‘schiet’.

In haar reactie gaf Annie aan dat ze zich in die constatering wel kon vinden. “Ik doe heel veel en dan ‘schiet’ je ook raak”. En dat ‘raken’ werd overduidelijk tijdens haar bezoek aan Nunspeet op 9 mei jl. Haar veelzijdigheid en breed georiënteerde kennis kwam op de bezochte plekken duidelijk naar voren. CDA Nunspeet had een drietal bezoekpunten voor Annie georganiseerd. Begonnen werd bij de kraal aan de Schotkampweg in Elspeet waar, letterlijk omringd door de schaapskudde, het gesprek ging over de kudde, de paarse heide en de problematiek rondom het natuurbeheer. Wethouder Marije Storteboom en Jan van Unen, voorzitter van de Stichting Schaapskudde gemeente Nunspeet, namen Annie mee in de uitdagingen rondom deze thema’s. Vervolgens werd koers gezet naar boer Kees Kleijer aan de Kolmansweg in Nunspeet. Daar werd Annie welkom geheten op het haar welbekende terrein van het boerenbedrijf. Noodzakelijke innovatie, maar ook de opgelegde maatregelen die allerlei beperkingen opleggen, kwamen aan bod. Wethouder Jaap Groothuis, ook geen onbekende op dit gebied, liet zich hier goed horen, ingegeven vanuit de gemeentelijke betrokkenheid en uitdagingen. Het derde en laatste station was een bezoek aan het Bezoekerscentrum aan het Transferium waar gastheer Henk Jan Borsboom iedereen van harte welkom heette. Zonder de inwendige mens te vergeten werd er in een geanimeerd gesprek wel duidelijke taal gesproken. Henk Jan ging in op de problemen die hij met de aanleg van het klimbos ondervindt door de stroperige besluitvorming en de Natura-2000 beperkingen. Nadat Koos Meijer, de CDA-fractievoorzitter, de betrokkenheid van het CDA bij de ontwikkeling van het stationsgebied in een sneltreinvaart had gepresenteerd, zoomde Marije Storteboom vol energie in op nu lopende ontwikkelingen van dat stationsgebied. En Annie Schreijer hoorde het allemaal aan en had er directe en vooral duidelijke reacties op. Natuurlijk kwam met enig regelmaat de vraag naar voren wat zou Europa kunnen betekenen op het gebied van co-financiering van de getoonde Nunspeetse projecten.

Helaas had Annie Schreijer niet een kist met Europees geld in de kattenbak staan, maar wel gaf zij, en zeker in de richting van de wethouders, tips en mogelijkheden aan met als kernboodschap ”weet wat je wilt, pak het op en ga ervoor, ook in Brussel en ik wil jullie daarbij helpen”.

Annie Schreijer gaat op voor een volgende periode in het Europees Parlement en staat als nr. 4 op de CDA-kandidatenlijst. Uw en onze steun aan haar kan maken dat Annie ook na de Europese verkiezingen eind mei met hagel kan blijven ‘schieten’ en dat is goed voor Europa en Nederland en ook voor Nunspeet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.