29 september 2021

Het terugdringen van de geluidsoverlast van motoren kent geen panklare oplossing!

In augustus jl. heeft de fractie van CDA Lokaal vragen aan het college gesteld over de mogelijkheden van het terugdringen van geluidsoverlast van motoren. Het college heeft een reactie gegeven waarin het duidelijk is dat een panklare oplossing niet voorhanden is. Het afsluiten van de Gortelseweg wordt nadrukkelijk afgewezen als een mogelijke fysieke maatregel. Wel zijn er op termijn mogelijkheden in relatie met de herinrichting van de Gortelseweg. Een eerste stap in dat proces is het door de raad in de begroting 2022 e.v. beschikbaar stellen van een budget dat door CDA Lokaal in de Perspectievennota van  2021 is ingebracht.

Klik HIER voor de beantwoordingsbrief van het college.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.