16 september 2021

Hoe blind kun je zijn?

Iedereen kent wel de verschillende betekenissen van “hoe blind kun je zijn?” De antwoorden daarop kennen twee absolute kanten: blind in de zin van het niet meer kunnen zien en blind zijn in de zin van hoe dom kun je zijn. Beide betekenissen zijn in Nunspeet op de Schoolweg de dagelijkse praktijk. En paar aanwonenden van de Schoolweg vallen in de categorie blind of zeer slechtziende en het is verbazingwekkend hoe die betrokken inwoners, ondanks hun handicap, toch elke dag hun weg vinden en zich zelfstandig op straat begeven. Daar kun en moet je een diep respect voor hebben. Maar op diezelfde weg kun je ook de stelling plaatsen dat de gemeente laat zien dat de gemeente m.b.t. die weg blijkbaar blind is voor de verkeersveiligheid en de conditie van het trottoir langs de Schoolweg en dan met name het stuk tussen de Veld- en de Paddestoelweg.

Nieuw is het probleem natuurlijk niet. Al jaren is er sprake van een forse worteldruk door de daar aanwezige bomen die het trottoir opdrukken en onbegaanbaar maken. Al jaren staan er midden op het trottoir lantaarnpalen, wie verzint zoiets? De oplossing van de gemeente kwam in december vorig jaar: kappen die bomen en klaar is kees! De buurtbewoners dachten daar toch wat anders over.

Kappen van de drie prachtige en gezonde tulpenbomen is niet aan de orde omdat die bomen, in combinatie met een aantal monumentale panden die achter deze bomen staan, een beeldbepalend karakter voor deze weg vormen. Volgende plan: groenstrookje eromheen.

“Nee, dat gaan we niet doen”, zei de buurt, “u bent vergeten dat er een belangrijke groep aanwonenden en gebruikers zoals mindervaliden, ouderen en blinden niet in de planvorming zijn meegenomen. En wellicht ten overvloede, in het kader van burgerparticipatie willen wij als buurtbewoners graag met de gemeente meedenken aan een oplossing, zeker met het voorbeeld van de Spoorlaanbomen als een eerdere succesvolle actie”.

En toen werd het van gemeentewege stil, heel stil. Een paar markeringsborden staan er als een mistroostige wegversiering bij en zijn een stille getuige van het blind zijn voor de onwenselijke en vooral onveilige situatie.

Koos Meijer, fractievoorzitter van CDA Lokaal loopt met regelmaat door de Schoolweg en verbaasde zich over de stilstand in het weg- en trottoirherstel. “Het in gesprek gaan met een paar buurtbewoners maakte voor mij een aantal zaken heel snel duidelijk”, aldus Koos, “Hier moet echt beweging in komen en liever gisteren dan vandaag”. “En dat kan, ik was ‘aangever’ in de problematiek passeerbaarheid trottoirs langs een deel van de Spoorlaan”.  Daarna heeft de gemeente alle aanwonenden erbij gehaald en kwam er een gedragen oplossing die ook snel is uitgevoerd . “Het kan dus, toen en dus ook nu”. CDA Lokaal heeft de casus Schoolweg en de bijbehorende vragen inmiddels op het bordje van het college gelegd.

Klik HIER voor de vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.