23 juni 2017

Hoe krijg je de A28 op de Haagse politieke wegenkaart?

In politieke en bedrijfsbijeenkomsten is al enige tijd het terugkomend item: de bereikbaarheid van de Noord-Veluwe met als verkeershoofdader de A28. Iedereen is ervan overtuigd dat er echt iets moet gebeuren. Recent verschenen rapporten over de Noord-Veluwe benoemen de A28 en in het verlengde daarvan de A50 en N50 als de zorgenkindjes op bereikbaarheid met verstrekkende gevolgen.
Tot nu toe werd dat door de nu demissionaire minister afgedaan met ‘er zijn geen problemen, dus doen wij niets’. Maar er komt een nieuwe regering en dus nieuwe kansen en dat is de reden dat de CDA’ers Dick te Brake uit Ermelo en Koos Meijer uit Nunspeet in Den Haag een gesprek met Martijn van Helvert, CDA woordvoeder infrastructuur en mobiliteit en lid van de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben gehad. Doel van het gesprek was de problematiek A28 in beeld te brengen en op de agenda van IenM te krijgen. De suggestie om met een brede vertegenwoordiging van IenM naar de Veluwe te komen en in een zo breed mogelijk verband met provincies, gemeenten, bedrijfskringen, etc. het gesprek over de A28 aan te gaan werd positief ontvangen.
Nu nog de datum!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.