15 oktober 2019

Iedereen moet meedoen!

Column in Huis aan Huis Nunspeet van 15 oktober 2019 door René Slager.

De laatste tijd worden wij als inwoners van Nederland overspoeld met de zorgen over het klimaat. We moeten elektrisch gaan rijden, iedereen moet zonnepanelen en warmwaterpanelen op het dak leggen. Er moet een warmtepomp worden aangeschaft.Er wordt paniek gezaaid zodat velen ondoordachte dingen gaan doen en dat is iets wat ik niet hoop.

De zorg om het klimaat en milieu is aan de orde. Wij zijn voor een goed rentmeesterschap, d.w.z. wij moeten goed voor onze aarde zorgen en deze kunnen doorgeven aan volgende generaties. Let wel, daar moet iedereen z’n steentje aan bijdragen.

Als je echt een goede start wil maken dan sluit je op korte termijn de elektriciteitscentrales die op fossiele brandstof zoals steenkool /bruinkool, olie en gas worden gestookt en niet alleen in Nederland maar in heel Europa. Waar blijft de EU? Denkt u dat de energie van elektrische auto’s, die opgewekt door deze centrales, goed is voor het klimaat? Wie wordt er nu gefopt?

Laaghangend fruit

Nee, we pakken de agrarische sector, omdat die alles al moesten registreren en daardoor het slachtoffer zijn en moeten inkrimpen. We pakken eerst het laaghangend fruit! Zonder boeren geen voedsel, maar ook een leeg en kaal landschap. Op de Veluwe is de snelheid op de A28 wel met 10 km per uur naar beneden gebracht. Wat denkt u van de lange files op deze snelweg die bijdragen aan extra stikstofuitstoot. De liefde voor de natuur staat deze broodnodige verbreding in de weg. Op 31 december schieten we voor + € 80 miljoen de lucht in? Circuit Zandvoort gaat gewoon door? Tata Steel in Velsen kan zijn gang gaan met verdere uitstoot?

De klimaatproblematiek kan niet in 1 jaar worden opgelost, maar pak niet één zondebok. Er wordt gelukkig beleid gemaakt om uiteindelijk in 2050 tot het gewenste resultaat te komen. Laat je nu dus niet gek maken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.