01 maart 2022

Inclusief Groep belangrijke partner

Het CDA Lokaal campagneteam bracht afgelopen week een bezoek aan de Inclusief Groep in Nunspeet. De Inclusief Groep levert een belangrijke bijdrage aan een inclusieve arbeidsmarkt en geeft uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet (PW). Daarmee is deze organisatie een belangrijke partner voor de gemeenten in de regio om invulling te geven aan complexe taken binnen het sociaal domein. Maar liefst bijna de helft van de gemeentebegroting is bestemd voor het takenpakket binnen het sociaal domein. Het is daarom van groot belang dat de gemeenteraad een stevige vinger aan de pols houdt en toezicht houdt op een zo goed mogelijke invulling en uitvoering van het takenpakket door het gemeentebestuur, waaronder de taken die de Inclusief Groep uitvoert

Directeur Risco Balkenende verwelkomde de lokale CDA-ers en gaf met veel enthousiasme een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen binnen de organisatie. Er werd gesproken over de relatie tussen gemeentebestuur, ambtelijke organisatie en de Inclusief Groep. Veel zaken gaan prima en de onderlinge verhoudingen zijn goed. Maar er zijn ook verbeterpunten en die nemen de CDA-ers mee als input voor de komende raadsperiode. Voor CDA Lokaal was het een boeiend en nuttig werkbezoek. 

“Kijken naar kansen en ontwikkelmogelijkheden voor onze inwoners.”

Alma van Maanen van CDA Lokaal is van mening dat een intensieve samenwerking van de gemeenten met de Inclusief Groep belangrijk is.  “De Inclusief Groep heeft de kennis en het netwerk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een zinvolle en duurzame plek in de maatschappij. Dat vinden wij als CDA Lokaal belangrijk.”

Alma van Maanen is kandidaat-raadslid voor CDA Lokaal en staat op de kieslijst op nummer drie. Lijsttrekker Wichert Stoffer: “het zou een bijzonder welkome aanvulling voor ons team betekenen wanneer Alma als specialist sociaal domein in de gemeenteraad wordt gekozen. Zij is werkzaam als beleidsadviseur sociaal domein in de regio  en heeft veel ervaring in en kennis van diverse taakvelden in het sociaal domein.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.