25 juni 2021

Juist nu belangrijk om in contact te blijven en elkaar te steunen

 

Beste leden, vrienden en sympathisanten van het CDA, 

We beleven als CDA'ers een roerige tijd en dat doet de algemene beeldvorming van het CDA geen goed. Natuurlijk weten we dat heel veel mensen in diverse media heftig reageren op dat wat er wel of niet binnen het CDA gebeurt. Het ‘vrij’ invullen van een krantenkop of een paar uitspraken geven daar uitgebreid vulling aan.

Het is begrijpelijk dat de leden, het bestuur en de fractie van onze afdeling zich zorgen maken over datgene wat er zich afspeelt. 

Het bestuur en de fractie hebben in een open setting elkaars mening gedeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat het juist nu belangrijk is om in contact te blijven en elkaar te steunen. Actief ons waardevolle christendemocratische gedachtegoed uit te dragen, nu en in de toekomst. Voor ons geldt dat we ons blijven inzetten voor een eerlijke en sterke economie. Voor een veilige, inclusieve samenleving, voor alle Nederlanders. Waarbij we voorbij het systeemdenken gaan, naar dienstbare instituties. Met balans tussen leren, werken en zorgen. Waar de menselijke maat voorop staat. Waarin we ons niet laten leiden door de waan van de dag, maar als rentmeesters werken aan een duurzame wereld voor de volgende generatie. Daar staan we voor, daar mag iedere kiezer ons op aanspreken.

Over een goede acht maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen, belangrijke verkiezingen voor ons. Onze fractie en fractieondersteuners werken dagelijks om het CDA sterk neer te zetten, zowel in de commissies als in de raad, maar zeker ook daarbuiten. Het fractiemotto is praten met de inwoners en niet over de inwoners. Die lijn blijven wij natuurlijk volgen en daar waar het kan zullen wij dit in de aankomende periode nog verder intensiveren.

Om die aanpak nog concreter te maken en ons ook als een lokale politieke partij met een landelijke en provinciale binding te presenteren zijn een paar afspraken nog eens onderstreept.

Als CDA Nunspeet, dat de officiële naam is en blijft, koesteren wij de uitgangspunten van het CDA. En als CDA Nunspeet Lokaal gaan wij door met ons vooral te concentreren op de lokale en deels regionale problematiek en uitdagingen.

Wij roepen alle leden, vrienden en sympathisanten op om in deze roerige CDA-tijden onze partij niet de rug toe te keren, maar juist nu te steunen.  

Samen optrekken!
 
Het bestuur en de fractie van het CDA-Nunspeet Lokaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.