22 augustus 2021

Kan het wat stiller in Vierhouten?

In Nederland hebben zo’n zeshonderdduizend mensen een motor waarmee ze de weg op gaan. Het overgrote deel van de motorbezitters houdt zich bij het rijden keurig aan de regels en zijn zich ervan bewust dat lawaaioverlast van motoren zich direct laat horen en ergernis oproept. Helaas is er ook een groep motorrijders die er juist een sport in zien om op vaak smalle en bochtige wegen constant het gas ver open te draaien, zo plat mogelijk door de bochten te gaan en het liefs dat ook nog in groepsverband, want dat staat stoerder en maakt meer indruk. Het gevolg: irritatie.

In de gemeente Nunspeet is ook zo’n route die, begrijpelijk, voor motorrijders heel leuk is om te rijden. De route Ermelo via de Stakenberg naar Vierhouten en vervolgens richting Emst over de Gortelseweg maakt vaak deel uit van motorroutes over de Veluwe. Ter illustratie: op zondag 15 augustus werden er tussen 12:30 uur en 13:30 uur 134 motoren geteld, op een zonnige dag komt dat neer op ongeveer 1000 motoren.

Koos Meijer, fractievoorzitter van CDA Lokaal, ervaart zelf dat de irritatie over het onnodige motorlawaai het sterkst in Vierhouten is, maar dat dat ook op andere plaatsen in de gemeente Nunspeet speelt. De F.A. Molijnlaan is daar op sommige momenten een goed, of beter gezegd, slecht voorbeeld van . De grootste irritatie zit volgens Koos bij de inwoners, de vele gasten en de ondernemers van Vierhouten. “Overlast van motorrijders die in groepen rijden, gasgeven, snel optrekken en afremmen. En dat leidt tot schrikreacties en stress, maar ook tot een gevoel van onveiligheid” aldus Koos Meijer. En hij staat in die mening niet alleen. Navraag bij de Stichting Vierhouten Natuurbestemming en de dorpsvereniging Vierhouten laten nadrukkelijk dezelfde ervaringen zien.

Naast de inwoners leidt ook de fauna en flora in het gebied Gortelseweg onder deze geluidsoverlast. De verstoring door het gemotoriseerd verkeer levert een aanzienlijke bijdrage aan de verstoring die tot habitatverlies kan leiden in o.a. het Vierhouterbos. Helaas is er op dit moment volgens Koos weinig tegen te doen. De inwoners van Vierhouten kunnen hier geen barricade opwerpen. Het is dus aan de overheid om daar waar nodig passende maatregelen te nemen in de vorm van bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen en inrichting van de wegen. De Gortelseweg zou zich daar prima voor lenen.

Maatregelen nemen is een, handhaven is twee en dat is vaak erg lastig. Koos Meijer: “Ik en met mij vele anderen begrijpen heel goed dat er vragen zijn of en hoe het allemaal juridisch kan en welke bevoegdheden heeft de gemeente nu eigenlijk?”

Gelukkig staat Nunspeet niet alleen voor deze problematiek. Veel van deze vragen zijn bijvoorbeeld door de gemeenten Krimpenerwaard en Lopik aan de minister Infrastructuur en Waterstaat gesteld. Zij vragen onder andere aandacht voor het verlagen van de geluidsnormen voor motoren naar een maatschappelijk acceptabel niveau en om wettelijke mogelijkheden voor de gemeenten om een maximale eis van decibels in te voeren. Het college van Bergen heeft recent een brief gestuurd naar alle gemeenten in Nederland om overlast van vooral motoren beter in kaart te brengen en zodoende samen met andere gemeenten een vuist maken richting het ministerie en andere instellingen om dit soort overlast te voorkomen of te bestrijden. Naast deze actie is er ook nog de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) actief op dit gebied.

De fractie van CDA Lokaal heeft bij het college van B&W de situatie ( opnieuw) aan de orde gesteld en de nodige vragen over hun beleving en vooral actief handelen gesteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.