26 oktober 2020

Kruising Halfweg, een zaak van snel handelen

De kruising Elspeterweg met de Nunspeter- en de Stakenbergweg, beter bekend als de kruising Halfweg, heeft al jaren een beladen imago als het gaat om de verkeersveiligheid. In de loop der jaren zijn daar de nodige ongevallen geweest met gevolgen variërend van wat blikschade tot zwaargewonden en dodelijke afloop.

Koos Meijer, fractievoorzitter van CDA Nunspeet, is erg verbaasd dat de provincie deze kruising niet als verkeersonveilig beschouwt. “De gemeente wil echt wel een rotonde daar maken en had al euro’s voor de rotonde gereserveerd” aldus Koos. In de Algemene Beschouwingen op de Programmabegroting 2012 - 2024 zijn er door de SGP specifieke vragen over deze wegkruising gesteld en uit het antwoord daarop concludeert Koos dat er, zonder de steun en co-financiering van de provincie, de aanleg van die gewenste rotonde er vooralsnog niet zal komen.

Voor het CDA is deze kruising nu niet ineens verkeersveilig geworden, integendeel. Met name voor de fietsers is het vaak een crime om de Elspeterweg over te steken. Koos vervolgt: “Hoge snelheden op de Elspeterweg zijn eerder regel dan uitzondering. Het zichtveld op de naderende auto’s is, met name voor de fietser komend vanaf de Stakenbergweg, uitermate slecht. Het fietspad is daarbij erg smal en bochtig en er is geen opstelplaats voor de oversteek. Het gevolg is dat het gros van de fietsers de oversteek op de kruising zelf doet, ondanks dat daar verbodsborden staan. Maar wij begrijpen dat gedrag heel goed, het gevoel van eigen veiligheid gaat dan echt boven een verbodsbord”.

Reden voor het CDA om aan het college hierover vragen te stellen en aan te sporen om in samenspraak met de provincie de oversteekveiligheid van fietsers sterk te gaan verbeteren. klik HIER voor onze vragen.

Het college heeft  gereageerd, klik HIER voor de beantwoordingsbrief,  en er blijkt geen verschil van inzicht te zijn over de noodzaak om de kruising Halfweg aan te gaan pakken. In de raadsvergadering van 26 november 2020 hebben wij als CDA-fractie nog  wel aangedrongen op een actieverer inzet van de gemeente.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.