29 september 2021

Kunnen de touwen in het klimbos nu gespannen worden?

Wordt het net wel of net geen koperen jubileum voor het initiatief uit 2010 voor de vestiging natuurbelevenispark in en bij het bezoekerscentrum aan de Plesmanlaan. Van het principeverzoek, dat in juni 2012 door de commissie Ruimte en Wonen werd behandeld en ook mee ingestemd is, zijn veel onderdelen inmiddels weggestreept. Wat wel is blijven staan is het klimbos en de aanpassingen van het bezoekerscentrum.

 

Na een lange en ingewikkelde aanvraag- en toetsingsprocedure met veel herhaalmomenten en toezeggingen van provinciale - en lokale bestuurders en vragen van politieke partijen is er nu eindelijk de toestemming van de provincie gekomen. Op 21 september jl. heeft de provincie Gelderland ingestemd met een ontwerpbesluit “Aanleg en in werking hebben van een klimbos”.

De gemeente Nunspeet speelt in het realisatieproces en de uiteindelijke toestemming een belangrijke rol. De fractie van CDA Lokaal roept het college dan ook op een maximale inspanning te gaan leveren om de gemeentelijke vergunning nu zo snel als mogelijk af te geven. De initiatiefnemer heeft er al lang genoeg op gewacht en wil zijn droom nu eindelijk gaan waarmaken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.