01 juni 2018

Landgoed Erica geworden tot een ‘vrijstaat’?

Wie naar de website ruimtelijkeplannen.nl gaat en op de kern Nunspeet inzoomt ziet een veelkleurig tapijt van zogenaamde bestemde gebieden. Op een enkele plek is het gebied nog wit en de grootste daarvan ligt tussen de Ericaweg en de Plesmanlaan, het landgoed Erica.
Sinds de grote brand in 2007 is het hoofdgebouw ‘Valentijn’ geworden tot een ruïne. Een gebouw met nu een unieke uitstraling. Het huis Valentijn is, terecht, tot verboden gebied is verklaard. Naast het hoofdgebouw staat op het terrein nog een voormalige directeurswoning, ‘de Kraaienhorst’ geheten. Evenals het hoofdgebouw een monument, maar deze woning is wel bewoond.
Over dat bewonen is al lange tijd veel onrust in de omgeving. Vooral in het weekend kan het voor de buurt een ellende zijn. Tot diep in de nacht keiharde muziek en hinderlijk stookgedrag. Politie en lokale overheden zijn door de buurt vaak te hulp geroepen, maar die konden tot nu toe weinig doen. De Stichting Spoorlijn-Transferium-A28 (STA) heeft alle ervaringen van de omwonenden in kaart gebracht en heeft nu een goed beeld van de overlast. De fractie van het CDA heeft het signaal vanuit de samenleving aldaar opgepakt en heeft vragen aan het college gesteld over de aard en de consequenties van de al dan niet illegale bewoning van de voormalige directeurswoning. Maar ook wat de handhavingsmogelijkheden zijn en hoe de communicatie met de omwonende en de stichting STA invulling wordt ingevuld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.