04 december 2021

Meer bouwen voor eigen inwoners wordt mogelijk

Het woningtekort is in Nunspeet, net als elders in ons land, een stevige uitdaging. Daar komt nog bij dat het vaak onvoldoende lukt om nieuwe woningen aan eigen inwoners toe te wijzen. De belangstelling van buiten de gemeente drijft de prijzen op, vooral in de categorie starters- en eengezinswoningen. Het demissionaire kabinet heeft zich dit aangetrokken en samen met gemeenten nieuwe wetgeving gemaakt om dit probleem aan te pakken.

Nu kan alleen een deel van de huurwoningen aan mensen met een lokale binding worden toegewezen. Met de nieuwe wet mogen gemeenten ook een deel van de koopwoningen op deze manier toewijzen. Het betreft 30 procent van de sociale koopwoningen tot een prijsklasse van 355.000 euro.

“Nieuwe wet vergroot kansen om betaalbare woningen voor eigen inwoners te bouwen.”

De fractie van CDA Lokaal is blij met deze nieuwe wet. Lijsttrekker Wichert Stoffer: “Ik zie het zorgdragen voor voldoende betaalbare woningen als een van de belangrijkste taken van het gemeentebestuur. Het zijn de winkelmedewerkers, leraren, zorgpersoneel en jonge ondernemers die onze samenleving draaiende houden. We moeten er alles aan doen om te zorgen dat ze in onze gemeente een goede woonplek kunnen vinden. Dat is niet eenvoudig, maar er zijn wel kansen. Deze wet kan daarbij helpen. We moeten zoveel mogelijk huizen van rond de drie ton bouwen. Dat helpt om starters, jonge gezinnen, alleengaanden en senioren een plek in Nunspeet te geven.

De fractie van CDA Lokaal gaat zich inzetten om met deze wet in de hand meer woningen te realiseren voor inwoners van de gemeente Nunspeet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.