26 september 2017

Naar een nieuw verkiezingsprogramma voor CDA Nunspeet

CDA Nunspeet bereidt zich stevig voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op vernieuwende wijze maakt het CDA een aantrekkelijk, gedragen en herkenbaar verkiezingsprogramma. Daarbij is een ruim netwerk betrokken van leden, niet-leden en externe deskundigen die betrokken zijn bij de Nunspeetse samenleving.

In een ruime kring spraken ze op 20 september in Veluvine over het programma voor CDA Nunspeet: Wat moet er wel in staan en wat niet? Na een welkom door de afdelingsvoorzitter Bert de Jong nam fractievoorzitter Koos Meijer de veertig aanwezigen mee in deze netwerk-aanpak, die de naam CDA100 meekreeg. Aan zes afzonderlijke tafelgesprekken discussieerde men over de respectievelijke thema's: waarden en traditie, sterke samenleving, familie en gezin, zorg voor elkaar, eerlijke economie, de gemeente en duurzaamheid. Wat moet er over deze thema's in elk geval in het programma staan. Vervolgens presenteerden en deelden de tafelgroepen hun voorstellen die het verkiezingsprogramma 2018-2022 kunnen gaan versterken.

Dat alles leverde een mooi resultaat op, waardoor CDA Nunspeet met des te meer vertrouwen verder kan werken aan zijn verkiezingsprogramma. Hierin zal de oogst van CDA100 zeker herkenbaar zijn. Deze zinvolle en inspirerende avond werd op plezierige wijze met een hapje en drankje afgesloten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.