05 juni 2022

Nieuwe fractie met 2 burgerraadsleden

De komende raadsperiode is uniek in verschillende opzichten. Niet alleen doet CDA Lokaal mee aan een raadsbrede coalitie, ook mogen er twee burgerraadsleden meedoen met de fractie. Dit is een mooie versterking van de fractie omdat we deze periode maar 1 zetel in de raad hebben. Omdat Wichert Stoffer wethouder wordt, kwam de plek van fractievoorzitter vrij. Karel van Bronswijk stond al klaar om de plek van burgerraadslid in te nemen en is bereid gevonden om fractievoorzitter te worden. Alma van Maanen draaide al mee als fractievolger en wordt burgerraadslid voor de commissie Maatschappij en Middelen waar ze haar ruime ervaring op het sociale domein in kwijt kan, waar ze in haar functie bij de gemeente Elburg dagelijks mee te maken heeft. Op donderdag 2 juni zijn Karel en Alma beëdigd als raadslid en burgerraadslid.

Als tweede burgerraadslid zal Henny Zijlstra meedraaien in de commissie Ruimte en Wonen. Hij wordt later deze maand beëdigd. Aly Holstege zal meedoen als fractievolger.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.