Print
01 april 2019

Nunspeet als groene gemeente

Het CDA Nunspeet heeft onder de titel 'Van broem naar zoem' onlangs vragen gesteld aan het college over het gebruik van waterstof als goed alternatief voor energievoorziening in de gemeente Nunspeet.
De reactie op de vragen die het CDA heeft gesteld zijn positief en de gemeente Nunspeet geeft aan het gebruik van waterstof als energiedrager te willen onderzoeken.

Het college onderschrijft het belang om alle opties die bijdragen aan een duurzame samenleving open te houden. Er wordt gewerkt aan een regionaal plan op gebied van energie en warmteopwekking. Daarin zal het gebruik van waterstof als energiedrager en als manier om energie op te slaan worden meegenomen. Het CDA is blij met deze positieve houding van het college. Er is in reactie op de vragen ook aangegeven dat binnen de projecten van Nunspeet verduurzaamt aandacht te geven aan het gebruik van waterstof. Het CDA hoopt dat het ook daadwerkelijk zal komen tot concrete plannen waarin energievoorziening met waterstof serieus wordt onderzocht.

Het CDA ziet kansen voor Nunspeet om op dit gebied een voortrekkersrol te spelen in Midden-Nederland. Een mooie manier om Nunspeet als groene gemeente op de kaart te zetten. Op de vraag of de gemeente Nunspeet het gebruik van waterstof voor het eigen wagenpark overwegen wordt aangegeven dat dit onderzocht gaat worden in het kader van de ambitie om in 2025 klimaatneutraal te zijn als gemeente. Daarnaast wordt ook gekeken naar elektrisch rijden, gebruik van biogas, biodiesel en groene LPG. Op het gebied van het (her)gebruik van gasleidingen voor het transport van waterstof en het stimuleren van tankstations voor waterstof gaf het college aan een stimulerende rol te willen spelen naar Nutsbedrijven en energiebedrijven. Het CDA zal de ontwikkelingen blijven volgen omdat we het belangrijk vinden dat haalbare en betaalbare opties onderzocht moeten worden.

Daarnaast vind het CDA het belangrijk dat ook de inwoners van Nunspeet betrokken worden in het nadenken over duurzaamheid en energie zodat dit breed gedragen oplossingen oplevert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.