10 januari 2021

Rumoer in Vierhouten

Wie in Vierhouten rondrijdt ziet dat er bij en rond het voormalige hotel de Foreesten de nodige bouwactiviteiten aan de gang zijn. Het hotel is recent overgegaan naar een nieuwe eigenaar en die wil er een hotel garni van maken, gericht op de huisvesting van arbeidsmigranten.

Een goede huisvesting van arbeidsmigranten is belangrijk, niet voor niets is er door meerdere partijen, waaronder het CDA en Gemeentebelang, herhaaldelijk om een beleid huisvesting arbeidsmigranten gevraagd. Na de begrotingsvergadering in oktober 2020 is er door het college toegezegd dat in de eerste helft van 2021 dit beleidsstuk aan de raad wordt aangeboden. Helaas is er dus in de gemeente Nunspeet nu nog geen beleid over dit onderwerp.

De eigenaar heeft eind december een formeel verzoek bij de gemeente ingediend voor de aanpassingen en uitbreidingen. Een uitgebreide informatie aan de inwoners van Vierhouten heeft echter nog niet plaatsgevonden.

Reden voor het CDA lokaal en Gemeentebelang vragen over de ontwikkelingen rondom het voormalige hotel de Foreesten aan het college te stellen.

Het CDA richt zich daarbij vooral op de procedurele zaken zoals op grond van welke beleid en regels kan er nu door de gemeente worden getoetst of de voorgenomen of deels al in gang gezette verbouwingen in lijn met het beleid en regels zijn en de wijze van participatie en inspraak.

Gemeentebelang richt de vragen meer op de informatie naar de inwoners en of een dergelijk hotel garni wel passend binnen de Vierhoutense samenleving is.

Klik HIER voor de vragen van CDA Nunspeet Lokaal

Klik HIER voor de vragen van Gemeeentebelang Nunspeet

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.