03 februari 2022

Stoffer: “Parkeren bij Noorderheide moet mogelijk blijven”

“Het houdt maar niet op.” stelt lijsttrekker Wichert Stoffer van CDA Lokaal. “Steeds opnieuw duiken in allerlei plannen voorstellen op om wegen, paden en voorzieningen in natuurgebieden af te sluiten”. Deze maand staat het Masterplan “Nunspeet Poort van de Veluwe” op de raadsagenda. Naast heel veel mooie plannen wordt voorgesteld om twee kleine parkeerplaatsen links en rechts van de Elspeterbosweg tussen Elspeet en Vierhouten op te heffen. Met zware boomstammen in de berm wil de gemeente voorkomen dat er nog geparkeerd kan worden. En waarom? Om de biodiversiteit te beschermen en de recreatie van de zuidkant van de Noorderheide (Elspeet) te verplaatsen naar de noordkant (Vierhouten). Wandelen vanuit de Elspeetse kant van de Noorderheide moet blijkbaar ontmoedigd worden.

“Ook vanuit Elspeet moet de Noorderheide toegankelijk blijven.”

CDA-lijsttrekker Stoffer: “De wandelroutes op de Noorderheide en de heide richting Nunspeet aan de overkant moeten in stand blijven. Ik vind het een slechte zaak dat de gemeente nu voorstelt om hier parkeerplaatsen op te heffen en er zware boomstammen voor te leggen. Er moet volgens het plan van de gemeente een bord komen te staan met de tekst “parkeren bij TOP Vierhouten”. Dat is kilometers verderop en daarmee een volslagen onzinnige verwijzing.”

CDA-raadslid Karel van Bronswijk verzoekt het college om het voorstel op dit punt aan te passen en de parkeergelegenheid aan de Elspeetse zijde van de Noorderheide in stand te laten. CDA Lokaal stelt voor om de parkeerplaats aan de oostzijde van de Elspeterweg te verbeteren en iets uit te breiden. De parkeerplaatsen aan de andere kant, tussen de weg en het fietspad, kunnen dan worden opgeheven. Zo wordt de locatie veiliger, aantrekkelijker en een kwalitatief goed vertrekpunt voor een mooie wandeling op de Noorderheide of in het Elspeterbos.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.