01 juli 2020

Vechten om de Ruimte

In het al lang lopende proces van het realiseren van het project Stationsgebied zijn er, gelukkig, al heel veel belangrijke stappen gezet. De actuele situatie is dat de gemeenteraad ingestemd heeft met het Voorlopig Ontwerp + en de daarbij behorende gelden. In het daaropvolgend technisch beraad is er op meerdere zaken door de experts toelichting gegeven over het hoe, wat en het waarom van het nu voorgestelde ontwerp en de mogelijke alternatieven daarop. In de diverse toelichtingen en vragen vanuit de raadsleden kwam het begrip ’ruimte’ veelvuldig naar voren. Een van de experts verwoordde dat als volgt: “Het is vechten om de ruimte”.

Als voorbeeld daarvan mag een geplande fietsroute gelden. Nadrukkelijk werd er door de verschillende partijen aangegeven dat het meer dan wenselijk is om die bewuste fietsroute noord van de hoofdweg te gaan leggen. De reactie van de expert was positief, maar gelijktijdig benoemde hij het probleem: ruimtegebrek.

Koos Meijer, fractievoorzitter van CDA Nunspeet, geeft verder aan dat het CDA vanaf het begin van het proces erop aangedrongen heeft dat de gemeente de algehele regie over alle benodigde gronden zou moeten krijgen. Op sommige plaatsen is dat uitstekend gelukt met de aankoop van de Stroopstok en Joris. Helaas is dat (nog) niet gelukt met het gebied tussen het karakteristieke gebouw van Rookoven en de Winckelweg, inbegrepen het tankstation en het voormalige Welkoopgebouw. Ook op het Stationsplein zelf zijn er mogelijkheden om meer ruimte te creëren.

Het CDA heeft het college gevraagd in hoeverre verwerving van de benodigde ruimte nu nog mogelijk is. Het antwoord van het college was nogal behoudend en deels af gedaan als was niet nodig en is niet aangeboden. Hier komt mogelijk een waarheidsbevinding om de hoek kijken!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.