29 oktober 2021

Verkeersveiligheid moet geen discussiepunt zijn, maar het college vindt de bestaande maatregelen afdoende.

Uw kind speelt op een mooie kinderspeelplaats en moet op een zeker moment naar huis. Rennend gaat het kind naar de uitgang toe en rent de straat op. Herkenbaar?

“In veel gevallen wel” denkt Wichert Stoffer, de lijsttrekker van CDA Lokaal, “in hun enthousiasme vergeten ze wel eens dat er ook nog auto’s over de weg aan kunnen komen. Soms gaat dat bijna en in een zeldzaam geval helaas écht fout”.  Zo’n situatie kan zomaar ontstaan bij de uitgang van de achter de huizen verborgen speelplaats op de hoek van de Oranjelaan met de Prins Frederikstraat. De weg loopt daar in een bocht en je hebt als automobilist geen zicht op de speelplaats en de uitgang daarvan. “Er staan wel twee zogenaamde ‘nietjes’, maar of die nu echt remmend voor de kinderen zijn vraag ik mij af” aldus Wichert.

Hoe betrokken ben je als gemeente?

Ouders van de daar spelende kinderen hebben al lang geleden aan de gemeente gevraagd of er een waarschuwingsbord van spelende en overstekende kinderen kan komen. Het antwoord was kort: ‘nee, want dan komen er te veel borden en dat is verwarrend’. “Er staat daar in de wijde omtrek overigens geen enkel bord en ik vind de beantwoording erg gemakkelijk en zeker geen blijk geven van betrokkenheid bij de situatie aldaar” zegt Wichert.

De fractie van CDA Lokaal heeft over het al dan niet plaatsen van een waarschuwingsbord vragen aan het college gesteld.

Het college van B&W heeft op de brief geantwoord en vindt het niet nodig extra waarschuwingsborden te plaatsen. Lees HIER het antwoord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.