15 november 2019

Voorkomen is beter dan genezen, CDAvragen en reactie van het college

Het gezegde “voorkomen is beter dan genezen” gaat voor heel veel situaties op, zo ook voor de schuldsanering.

Desondanks is er een grote groep Nederlanders, waaronder ook inwoners van Nunspeet, die ernstige betalingsachterstanden heeft opgelopen en afhankelijk is geworden van een schuldsaneringsprogramma. Veelal is de gemeente de regisseur in het schuldhulpsaneringsprogramma. Ook de gemeente Nunspeet is daarin actief, maar of de gevolgde werkwijze en inzet het meest effectief zijn is nog maar de vraag. Recent heet het landelijke instituut SchuldenLabNL een overzicht gepubliceerd van de vier meest effectieve methodes. Dat zijn de methodes Schuldhulproute, de Collectieve Schuldhulpregeling, het Jongeren Perspectieffonds en de Doorbraakmethode.

De fractie van het CDA heeft het college gevraag in hoeverre het nu lopende Nunspeetse systeem schuldhulpverlening in lijn is met een of meerdere aangegeven methodes. En natuurlijk de slotvraag dat, als het blijkt dat het nuttig is om de Nunspeetse systematiek aan te passen, dat ook te gaan doen.

De reactie van het college geeft aan dat de gemeente Nunspeet al heel actief is met deze materie, maar de aanbevelingen vanuit dat collectief SchuldenLab zeker ter  harte zal nemen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.