13 februari 2019

Wichert Stoffer op weg naar de Provinciale Staten van Gelderland

Wichert Stoffer, nr. 15 op de CDA-kandidatenlijst voor de verkiezingen PS op 20 maart 2019.

In de aanloop naar die verkiezingen schrijft Wichert een viertal blogs.

Verkiezingsblog 1 van 4

In de afgelopen decennia zijn vanuit de provincie vele concepten en plannen ontwikkeld om de leefbaarheid in regio’s te verbeteren. Vaak gaan deze plannen gepaard met vuistdikke boekwerken over hoe dat zou moeten en aan welke regels en voorschriften moet worden voldaan.
Soms leidt dat tot ontwikkelingen die het leven voor inwoners aangenamer maakt. Maar er is ook vaak sprake van frustratie. Vanwege de vele regels en voorschriften, die vertragend werken. Of omdat het concept niet overal past. Niet alleen inwoners, maar ook gemeenten ervaren regelmatig dat de provincie een vertragend effect op ontwikkelingen heeft.

Hoe moet het dan wel?

Er is niets mis mee dat de provincie toeziet op de samenhang van diverse plannen. Maar inwoners en gemeenten weten zelf heel goed welke ontwikkelingen belangrijk zijn voor de leefomgeving. De provincie zou zich meer moeten toeleggen op het stimuleren van ontwikkelingen en het leveren van maatwerk. In plaats van inkleuren van regio’s van achter het bureau zie ik liever een adviseur die namens de provincie vanuit de lokale situatie meedenkt over ontwikkelingen en subsidies. Dan krijg je geen leegstaand Kulturhus in Elspeet, maar een gezellig dorpshuis, waar je je thuisvoelt en graag samenkomt.

Veiligheid is het thema in blog 2 van Wichert Stoffer

De N310 en N302 zijn voor onze regio de ontsluitingswegen naar de A1 en A28. De doorstroming en veiligheid op deze wegen is ondermaats en dat moet de komende jaren aangepakt worden. Rotondes moeten slimmer worden gemaakt en op diverse plaatsen kunnen in- en uitvoegstroken zowel doorstroming als veiligheid verbeteren. In plaats van het aanleggen van exotische herpetoducten en dassentunnels moet meer worden geïnvesteerd in fietsveiligheid.

  • De N302 (Harderwijk-Kootwijk) moet duidelijker als hoofdontsluiting worden gemarkeerd voor doorgaand verkeer.
  • Door ter hoogte van het Uddelermeer en bij Nieuw Milligen #turborotondes (zie afbeelding) aan te leggen wordt de doorstroming sterk verbeterd.
  • De N310 (Nunspeet-Stroe) kan worden ontzien voor doorgaand verkeer, wat de verkeersveiligheid in Garderen, Uddel en Elspeet ten goede komt.
  • Tussen Elspeet en Nunspeet moet de veiligheid worden verbeterd door het aanleggen van een #rotonde bij de afslag Vierhouten/Stakenberg op de N310.
  • Verder vind ik dat het doorgaande fietspad ter hoogte van de Turfberg moet worden voorzien van een #fietstunnel onder de N310 door. Deze oversteek is nu voor fietsers onoverzichtelijk en gevaarlijk.

Kortom: ik ga voor minder verkeershinder en meer veiligheid op de provinciale wegen!

 

Duurzame dorpen, blog 3 van Wichert Stoffer

Hoe duurzaam zijn onze dorpen? Wie sponsort straks nog de lokale voetbalclub? En wie komt er blussen als er op een doordeweekse dag brand uitbreekt? Ja, ook dat is duurzaamheid!

In een duurzame samenleving zijn mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht. Dat klinkt simpel en dat is het eigenlijk ook. Het besef dat de roofbouw op onze aarde geen stand zal houden dringt steeds verder in de samenleving door. De omslag naar een meer duurzame en minder milieubelastende economie krijgt stap voor stap richting.

In de grote debatten wordt duurzaamheid vaak verengd tot een discussie over klimaat, CO2 en energie. In mijn beleving begint duurzaamheid bij de directe leefomgeving. Ik maak me zorgen over de neiging van provincies om bedrijvigheid te weren uit onze dorpen. Bedrijven moeten niet allemaal naar regionale bedrijventerreinen. Er moet ook bedrijvigheid in de dorpen blijven, daarvoor moeten actief locaties worden aangewezen. Als een bedrijf met 20 werknemers van Elspeet naar Harderwijk verhuist, moeten al deze werknemers dagelijks heen en weer gaan rijden. De brandweerman is door de verhuizing niet meer overdag beschikbaar. En de plaatselijke voetbalvereniging kan geen sponsors meer vinden.

Vitale dorpen zijn essentieel!

Gemeentebelang in de Provincie? De stelling van Wichert Stoffer in zijn blog 4.

Kan dat? Jazeker! Over onderwerpen die spelen op provinciaal niveau zijn lokale partijen in onze regio het op hoofdlijnen vaak wel eens. Mijn stellige overtuiging is dat het belangrijker is om een regiovertegenwoordiger in de provincie te hebben dan een partijvertegenwoordiger.
De afgelopen weken werd ik meerdere malen aangesproken op de rol van de provincie in onze natuurgebieden. Natuurorganisaties voeren een sterke lobby om de natuur zoveel mogelijk af te sluiten voor het publiek. Sommige gebiedseigenaren zijn erop uit om ‘hun’ gebieden commercieel uit te buiten.
De rol van de provincie is het creëren van een een goede balans om natuurgebieden zowel toegankelijk te houden voor publiek als bescherming te bieden aan flora en fauna.

De stem van het ‘publiek’, namelijk de inwoners van de Veluwe, recreanten en sporters, wordt te weinig gehoord.

Deze stem zou ik graag versterken in het debat. Stemt u lokaal Gemeentebelang, ChristenUnie, SGP, VVD? Overweeg aanstaande woensdag een strategische stem om het geluid van onze gemeente, onze regio, onze prachtige Veluwe, sterker in Arnhem te laten klinken.

Stem woensdag lijst 2 (CDA) nummer 15 (Wichert Stoffer).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.