01 augustus 2018

Wordt de restauratie van de Nunspeetse De Roskam wel gewaardeerd?

Het is de initiatiefnemers van de grootschalige restauratie van het café/restaurant/hotel De Roskam in Nunspeet nogal rauw op het dak gevallen dat de aangevraagde monumentensubsidie geweigerd is. De gemeentelijke argumentatie daarvoor was dat men met de werkzaamheden is begonnen voordat er een besluit over de aangevraagde subsidie was genomen. Verbazing alom, zeker gezien het feit dat de gemeente Nunspeet blij mag zijn met een aantal ondernemers die het initiatief nemen om veelal oude gebouwen te kopen en daar waar mogelijk in oude luister te herstellen en er een zinvolle bestemming aan geven. En daar, waar dat om welke reden dan ook niet kan, wordt nieuwbouw gepleegd. Al die gerestaureerde huizen geven een positiever impuls aan de directe omgeving, maar ook aan die van Nunspeet in totaal. De fractie van het CDA is verbaasd over het feit dat er door de gemeente Nunspeet geen subsidie verleend wordt voor de restauratie van De Roskam, een gezichtsbepalend historisch gebouw aan de oostelijke ingang van het Nunspeetse dorpscentrum. Ja, volgens de letter van de wet zal het besluit wel kloppen. Beleid is echter geen wet. Het kan, volgens Koos Meijer, fractievoorzitter van het CDA, toch niet de bedoeling zijn dat het beleid zo strak bedoeld en gehanteerd wordt. Hij vindt dat juist hier maatwerk en het belang van de restauratie voorop moeten staan. CDA Nunspeet heeft daarom aan het college hier vragen over gesteld met daarbij de oproep deze aanvraag in goed overleg met de initiatiefnemers alsnog positief te beoordelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.