30 januari 2018

Wordt in Nunspeet het handhaven op onrechtmatige wonen een heksenjacht?

De fractie van het CDA is recent geïnformeerd over de situatie rondom het opleggen van een dwangsom naar aanleiding van het onrechtmatig verhuren van een bungalow in het Bungalowpark Stolpenheim aan de Elspeterweg in Nunspeet. Was dat een terechte actie van de gemeente of is hier sprake van een heksenjacht? Tijd om vragen aan het college te stellen! Het CDA staat achter het beleid dat illegale bewoning van vakantiewoningen en -bungalows tegengegaan moet worden. Desondanks zijn er in dit geval vragen te stellen over de redenen waarom er door de gemeente zo hard en direct wordt opgetreden. Ook het opleggen van een dwangsom roept vragen op. En dan niet alleen de manier waarom, maar ook in vergelijking met andere vergelijkbare situaties. De dwangsom werd in dit geval zowel aan de verhuurder als aan de huurder opgelegd, ongeacht de omstandigheden waarin de huurder verkeerde. Vanuit sociaal en menselijk handelen van de verhuurder is na het vertrek van de 1ste huurder tijdelijk, in totaal 3 weken, een andere huurder erin getrokken als overbrugging naar een andere huurwoning. In die periode was er weer een gemeentelijke controle en, ongeacht de aanwezige noodomstandigheden, werd de dwangsom nu definitief opgelegd. Ook bleek dat de communicatie tussen de verhuurder en de gemeente nogal stroef verliep; op een ingediende brief werd kort gereageerd met de mededeling dat de huurder er binnen een week uit moest en dat de dwangsom betaald moest worden. En ook een persoonlijk gesprek leidde niet tot een ander handelen van het college. De CDA-fractie heeft het college een drietal vragen over deze zaak gesteld. Als eerste de vraag over het tekort aan huurwoningen en het veelvuldig gebruik maken van recreatiewoningen en -bungalows voor tijdelijke bewoning. Als tweede wordt de vraag gesteld of de regels over tijdelijke bewoning en het aansprakelijk stellen van eigenaar en huurder overal gelijk zijn of is er sprake van enige willekeur? Tenslotte de vraag hoe het zit met het toepassen van sociaal maatwerk in dit soort situaties. Het CDA ziet de antwoorden met belangstelling tegemoet, maar nog veel meer is dat van belang voor alle verhuurders en huurders van tijdelijke woonvoorziening in recreatiewoningen in de gemeente Nunspeet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.