10 februari 2020

Zon op het schooldak en wat doet Nunspeet er mee?

De regering roept schoolbesturen op actief gebruik te maken van regelingen voor energiebesparing zoals isolatie en zonnepanelen voor hun gebouwen. Zo is er voor scholen de Energiebespaarlening. Ook kunnen scholen over verduurzaming van hun onroerend goed terecht bij het platform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Helaas wordt er nog maar mondjesmaat gebruik gemaakt van de Energiebespaarlening en de mogelijkheid voor zonnepanelen op daken van scholen, terwijl gemeenten juist actief bezig zijn met het vormgeven van de energietransitie en de klimaatplannen.

Het CDA zou graag zien dat vanuit Rentmeesterschap de scholen zoveel en zo snel mogelijk aanhaken.

Daarom roept de Nunspeetse CDA-fractie ons college van B&W op om de mogelijkheden voor de ‘schooldakrevolutie’ onder de aandacht te brengen bij de schoolbesturen. De CDA-fractie heeft het college om een ‘stand van zaken’ gevraagd en welke mogelijkheden het college heeft om ook op dit punt stimulerend en faciliterend op te treden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.