07 juli 2015

Algemene beschouwingen CDA op de perspectievennota juni 2015

Dit zijn de algemene beschouwingen voor het opstellen van de begroting 2016 van de gemeente Oldebroek. We doen het nu eerder. Het CDA heeft daar mee ingestemd in de hoop dat er door de raad eerder en beter invloed uitgeoefend kan worden bij het opstellen van de begroting. Deze eerste opzet lijkt best veel ambitie te hebben. Misschien wel een te hoog ambitieniveau, want veel zaken in deze begroting zijn niet bepaald SMART geformuleerd. Enkele voorbeelden: “invulling geven aan duurzaamheid”, “ontwikkeling die stimuleert en past bij OVM verder op gang proberen te krijgen” en “vliegwieleffect bewerken”.

Bij de jaarrekening 2014 werd duidelijk dat veel zaken die het college wilde verwezenlijken in 2014 doorgeschoven zijn naar 2015. Wat gaat er nu verschoven worden naar 2016 en denkt u werkelijk dit alles in 2016 te kunnen doen? College, wij willen graag een SMART geformuleerde, realistische begroting!

<lees verder klik hier>

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.