18 februari 2018

Basisvoorzieningen in elke kern van Oldebroek!

Het CDA Oldebroek wil zich inzetten voor een goede leefomgeving met zoveel mogelijk voorzieningen in de kernen van de gemeente, maar zeker ook in het buitengebied. Hierbij willen we het karakter van onze landelijke omgeving behouden. Zorgen voor moderne infrastructuur (glasvezel, wegen en riool) in het buitengebied is een vereiste. Inzet van moderne technologie moet gestimuleerd worden om de veiligheid van de buitengebieden en kernen te optimaliseren. Recreatief gebruik van woningen en het ontwikkelen van andere woonvormen in het buitengebied moet verder bevorderd worden. Dit om onze mooie omgeving aantrekkelijk te houden.

Het CDA is voor basisvoorzieningen, zoals school, sport en dorpshuis in elke kern. Als dit niet (meer) vol te houden is, moeten andere activiteiten gesteund worden om dit te ondervangen, bv. buurtbus vervoer. Wanneer in een kern teveel leegstand komt door veranderend consumentengedrag (webwinkels) wordt de leefbaarheid in de kernen bedreigd. Leegstand werkt demoraliserend. Het veranderen van winkelbestemming in woonbestemming zou door de gemeente positief benaderd moeten worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.