27 februari 2018

Bezoek van het CDA Oldebroek aan Nr. 13

Woensdag gingen Klaas van Ommen, Wilco van der Horst en Jan Verdonk op werkbezoek bij Lammert Jongetjes, straathoekwerker in Oldebroek. Samen met twee jeugdwerkers bemant Lammert nr. 13, het jongerencontact centrum. Opvallend aan hun werk is, dat zij niet aan tijdschrijven doen en weinig met protocollen werken! Hoewel ook van hen een prestatie wordt verwacht, zijn ze niet gehouden aan tijdrovende verslaglegging. Dat is maar goed ook, want het werk kunnen ze nu al bijna niet aan, ze begeleiden circa 250! jongeren in de leeftijd van 12 tot 30.

Straathoekwerkers en jongerenwerkers houden zich bezig met de kwetsbaren in onze samenleving. Ook in Oldebroek hebben we daar veel mee te maken. De problematiek die daar bij hoort is heel divers, maar heel vaak verbonden aan een moeilijke thuissituatie. Om daar grip op te krijgen pleiten ze voor een betere samenwerking met de andere partijen, zoals Sociaal Team, CJG en politie en een gezamenlijke visie. Met het huidige aantal uren gaat het lang duren, vandaar dat uitbreiding zeer wenselijk is. Ook meer inloopplekken voor de jeugd, waar ze elkaar en ook de jongerenwerkers kunnen ontmoeten, zal kunnen helpen.

Al met al was het een boeiend en leerzaam gesprek, waar CDA Oldebroek veel aan heeft gehad. Geprobeerd zal worden er wat mee te gaan doen, want het is geen gering probleem!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.