19 januari 2016

CDA bezorgd over plannen transportbedrijf in buitengebied Oosterwolde

De Oldebroekse CDA fractie maakt zich grote zorgen over de plannen die het college van B & W hebben om het transport bedrijf van Jan Bakker te gaan vestigen aan de Koemkolkweg in Oosterwolde. Het CDA was in 2009 van mening dat er een oplossing moest komen voor de overlast die circa 10 vrachtwagens van eerder genoemde bedrijf in het ‘t Loo. Om planologische redenen was het destijds niet mogelijk om deze te stallen aan de Koemkolkweg en diende het CDA met de CU en SGP een motie in om te onderzoeken of deze vrachtwagens eventueel toch aan de Koemkolkweg geparkeerd konden worden. Het nu voorliggende plan behelst een parkeergelegenheid voor 50 vrachtwagens, extra personenauto’s van het personeel, een werkplaats en een wasplaats. Dat is destijds dus duidelijk niet bedoeld met de motie.

Het CDA vindt een bedrijf van deze omvang een grote aantasting van het buiten gebied, maar nog meer spelen de zorgen zich af met betrekking tot de verkeersbewegingen op de smalle wegen en de extra belasting welke dit zal gaan op leveren voor de kern van Oldebroek. Op dit moment baart hier de verkeersveiligheid al ernstige zorgen! Het verbaast de CDA fractie dat er dan ook geen onafhankelijk onderzoek aan de plannen ten grondslag ligt en er ook planologisch wordt geschreven over een agrarisch hulpbedrijf. Naast mesttankwagens worden hier asfaltwagens en dergelijke geparkeerd. Raadslid Jan Dijkstra vindt, dat dit niet uit te leggen is aan andere bedrijven, die onder dwang uit het buitengebied moesten vertrekken, of de problemen die destijds moesten worden opgelost rondom van Werven. Het CDA herinnert zich nog het verzet door de ABO tegen de manege aan de Brandsweg, waar vanwege de ontsluiting en het opengebied een streep door de toenmalige plannen zijn gezet. Even vrolijk komt dit college met een dergelijk nieuw plan in het buitengebied. Dit is voor het CDA, aldus Jan Dijkstra, niet uit te leggen aan de inwoners van Oldebroek. Dit bedrijf hoort gewoon thuis op bedrijventerrein H20!.

Het CDA heeft in de afgelopen commissie vergadering duidelijk dit standpunt naar voren gebracht en hoopt dat het college van B & W maar ook de meerderheid van de raad inziet dat dit plan echt niet kan op deze locatie. Het CDA heeft daarom aanvullende vragen aan het college gesteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.