26 november 2016

CDA dient motie van treurnis in

Het CDA Oldebroek heeft samen met de andere oppositie partijen een motie van treurnis ingediend tegen het college. Deze motie is ingediend omdat wij vinden dat we als raadsleden onze controlerende taak niet goed kunnen uitvoeren. We vinden dat we niet voldoende geïnformeerd zijn over de naheffing van de belastingdienst die gaat komen.

We zijn als raad tweemaal heel summier geïnformeerd over problemen die er zijn, maar wat er precies mis gegaan is en wat de gevolgen daarvan zijn, is ons niet bekend. En hoe kan het zo zijn dat er een raadslid is die van alle volledige bedragen op de hoogte is? Nu werd het door het college afgedaan als zaak die alleen te maken heeft met de bedrijfsvoering en daar kunnen we als raadsleden niet op sturen. Daarnaast geven zij aan dat ze er eerst uit willen komen met de belastingdienst en daarna worden wij als raad wel geïnformeerd.

Wij vinden dat we in deze fase allang geïnformeerd hadden moeten worden, want het gaat om heel behoorlijke bedragen (in ieder geval €150.000 als risico) die consequenties heeft voor de begroting en daar mogen we als raadsleden zeker wat van vinden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.