28 april 2022

CDA Oldebroek Visie & Daadkracht

Advies van de informateur aan de gemeenteraad van Oldebroek, CDA zienswijze en toelichting.

Dankuwel meneer Mulder voor uw uitvoerig advies en vooral prettig gesprek. Wij hebben deze gesprekken echt als verkennend en eerlijk en oprecht ervaren. Uiteraard ook meneer Tabak bedankt voor uw zorgvuldige verslaglegging en verduidelijking van thema’s

Als fractievoorzitter licht ik graag een paar punten uit dit advies.

  1. Alle partijen geven aan dat ChristenUnie en ABO als romp van een nieuw te vormen college worden gezien, maar ook dat tien zetels een te smalle basis is voor de vorming van een nieuw college. Een derde partij is wenselijk voor een evenwichtig en stabiel college.
  2. Een zo groot mogelijk deel van de Oldebroekse samenleving dient zich te herkennen in een nieuw college. Meest genoemde opties voor samenwerking zijn ChristenUnie Abo en SGP of ChristenUnie ABO en CDA.
  3. Wij zijn blij met de reactie van de Abo dat hun voorkeur anders is dan het huidig advies.
  4.  

Het CDA analyseert.

Zetelmatig hebben CDA en SGP een gelijk aantal zetels verworven bij de laatste verkiezingen. Hoewel niet gestraft voor het huidige beleid concluderen wij dat ChristenUnie en SGP beide met een zetelverlies ook niet zijn beloond voor hun bijdrage in de afgelopen vier jaar.

CDA is in Oldebroek de vierde partij. Daarbij zien wij veel overeenkomsten op hoofdlijnen binnen ons programma en dat van de ChristenUnie en ABO. Op basis van deze belangrijke thema’s is CDA een juiste keuze voor college.

Wat ontbreekt in dit advies is de onrustige periode die de SGP intern heeft gehad in aanloop naar de verkiezingen. Onrust en onevenwichtigheid sierde de media met als gevolg een scheuring en instabiliteit binnen de SGP. Het CDA ziet dit als een risico voor een toekomstig college. 

Er is volgens de informateur draagvlak om door te gaan met de huidige coalitie. Er zal met dit advies voor collegevorming weinig veranderen in de keuzes en beleidsvoering terwijl burgers juist snakken naar echte verandering. Keuze voor voortzetting van de huidige coalitie ziet het CDA als stilstand. En stilstand is achteruitgang.

Vraag aan meneer Mulder, Waarom heeft u het standpunt van de Abo naast zich neergelegd? Immers dit standpunt had het advies anders uit kunnen laten vallen.

 

Het CDA gaat uit van eigen kracht.

Afgelopen periode hebben wij meerdere malen het college gevraagd om visie te ontwikkelen op belangrijke onderwerpen.

Visie die wat ons betreft veelal uitbleef. Met aanvulling van het CDA op de romp van het college heeft u een betrouwbare partner. Een collegepartner die zich richt op visie op belangrijke onderwerpen zoals samenwerking binnen de kop van de Veluwe en de economische regio Zwolle.

Het CDA wil meer evenementen organiseren, waar mogelijk is , met respect voor een ieder. Zo maakt het nieuwe college Oldebroek leuker en aantrekkelijker voor alle inwoners van onze gemeente.

Het CDA wil meer daadkracht en effectiever werken aan structurele problemen, zoals de jeugdproblematiek en verkeersveiligheid.

Ik noem ook de financiele positie van de gemeente, de reserves zijn de laatste jaren verdampt door het beleid van het college.  Het CDA staat voor rentmeesterschap ook op financieel gebied!

Het CDA duidt dan ook dat aanvulling van de romp Cu en Abo met CDA Oldebroek eer doet aan de verkiezingsuitslag.

Met het CDA in het college heeft u een daadkrachtig en slagvaardige aanvulling van het college. Een partner die zich richt op visie met een stabiel team van fractie, commissieleden en fractiesteun leden en een uitstekende wethouderskandidaat met unieke kwaliteiten en inwoner in de gemeente van Oldebroek. Een team van mensen allen met een hart voor Oldebroek die midden staan in de samenleving en staan voor een mooi en levendig Oldebroek waar iedereen erbij hoort.

Tot slot: Het CDA verwacht een pro-actief en daadkrachtig college komende vier jaar dat de kansen en uitdagingen voor onze gemeente en toekomst voortvarend aanpakt. Een college dat de belangen van onze inwoners dient zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Op basis van thema’s en daadkracht met visie past het CDA uitstekend in het nieuw te vormen college.

 

Aanvulling: bijdrage van dhr. Van der Horst in de raad met betrekking op de ingekomen brief Van De informateur nav extra gesprek met ABO.

Ook het CDA heeft kennis genomen van de brief van meneer Mulder in aansluiting op de verdiepingsgesprekken. Het CDA vindt dit een teleurstellende uitkomst. Immers heeft de ABO in een eerder stadium haar voorkeur uitgesproken voor samenwerking met het CDA. CDA is de vierde partij in onze gemeente en is, zoals uit de informatieronde gebleken,  door geen enkele partij uitgesloten.  Ook niet door de ChristenUnie. Waarom kiest de Christenunie voor de SGP als collegepartner die in onze ogen programmatisch verder van hen afstaat dan het CDA?

Nogmaals wil ik benadrukken dat met doorzetting van het huidige college er weinig verandering zal komen. Het CDA ziet dit als stilstand. En stilstand is achteruitgang.

Met het CDA in het college heeft u een daadkrachtig en slagvaardige aanvulling van het college. Wij blijven benadrukken dat daarom het CDA past en een plaats verdient in een nieuw te vormen college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.