14 november 2015

CDA Oldebroek vraagt aandacht voor bezuinigingsplannen

Het CDA Oldebroek heeft tijdens de raadsvergadering van 12 november, waarin de begroting 2016 werd behandeld, het college aangespoord om met concrete bezuinigingsplannen te komen.

Bij de behandeling van de begroting 2015 had het college van B&W al toegezegd om met concrete bezuinigingsplannen te komen, omdat toen voor de gemeente forse tekorten werden voorzien. Bovendien werd in het bestuursakkoord ook aangegeven, dat het college wil werken aan een meerjarenbegroting zonder financiƫle tekorten. Sindsdien zijn er echter geen bezuinigingsplannen voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook de begroting 2016 bevat geen enkel concreet bezuinigingsplan. Dit terwijl het financiƫle perspectief nog steeds onzeker is. Wel wordt in de begroting de mogelijkheid genoemd om de onroerend zaak belasting te verhogen, een optie die voor het CDA onacceptabel is.

Het CDA Oldebroek staat voor een gezond gemeentelijk huishoudboekje, nu en in de toekomst. Een huishoudboekje dat niet op orde moet komen door lastenverzwaring bij de burger, maar door eerst te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden. Daarom had het CDA een motie voorbereid waarin het college wordt gevraagd om uiterlijk in het voorjaar van 2016 drie concrete bezuinigingssporen aan de gemeenteraad voor te leggen. Tijdens het debat over deze motie deed wethouder De Groot de toezegging om in de perspectievennota 2017 met concrete bezuinigingsplannen te komen. Na deze heldere toezegging werd de motie ingetrokken en heeft het CDA aangegeven de plannen met vertrouwen tegemoet te zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.