11 november 2016

CDA Oldebroek vraagt aandacht voor het muziekonderwijs

In de raadsvergadering van 10 november heeft het CDA de wethouder bevraagd op de plannen voor de subsidie voor het muziekonderwijs voor na het jaar 2017. Volgend jaar is er nog een potje van 15.500 euro over die verdeeld moet worden onder de muziekverenigingen in de gemeente Oldebroek en daarna stopt de subsidie.

In het verleden, voor het failliet gaan van de muziekschool, was er 100.000 euro beschikbaar die verdeeld werd. Nu weten we allemaal dat we met de kerntakendiscussie van 2012 hebben moeten snijden in geld voor de samenleving en of we het daar nu mee eens waren of niet, terug gaan van 100.000 euro naar 0 vinden wij te ver gaan. In de bespreking van de begroting hebben we aangegeven dat we de evaluatie die de wethouder toegezegd heeft tijdens de commissievergadering met spanning af gaan wachten.

Volgens het CDA hoeven we geen profeten te zijn om te stellen dat de uitkomst ongeveer zal zijn dat muziekonderwijs financieel niet op te brengen is voor de muziekverenigingen. Wij hebben de wethouder gevraagd om denkrichtingen mee te nemen om de lasten van het muziekonderwijs (deels) te compenseren. Als antwoord kwam hierop dat ze de evaluatie met de verenigingen actief aan zal gaan en dat ze dit op de ‘Oldebroek voor mekaar’ manier wil aanpakken. We hopen dat de wethouder ‘Oldebroek voor mekaar’ op dezelfde manier in gaat vullen als wij dat zouden willen. In ieder geval gaan we ons komend jaar hard maken om subsidie voor het muziekonderwijs ook voor 2018 te behouden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.