01 maart 2018

CDA op bezoek bij “De Hullen” in Oldebroek

Bij binnenkomst in “De Hullen” heerst er veel bedrijvigheid. Jongeren van nummer 13 (het tienerhonk) vermaken die middag de bewoners en mensen die komen voor dagactiviteiten. Samen pizza bakken, spelletjes doen, koffie/thee drinken; mooi om deze samenwerking tussen 'oudere' en 'jongere ' inwoners van de gemeente Oldebroek te zien. Dit geeft ook aan dat “De Hullen” de afgelopen jaren steeds meer een wijkontmoetingscentrum is geworden. Ontmoeten is erg belangrijk, ook om de eenzaamheid te bestrijden! Op eenzaamheid is moeilijk grip te krijgen en blijft een aandachtspunt, zowel voor zorgverleners als voor de gemeente.

Omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen en daardoor andere zorgbehoeften hebben, vindt er een verschuiving plaats van verzorgingshuis richting verpleeghuis. Er wordt meer gekeken naar wat mensen zelf met de mensen om hen heen nog kunnen doen, in plaats van voorzien in allerlei zorg. Het is ook belangrijk, dat bewoners dingen samen kunnen doen. Op elk woongebied binnen “De Hullen” zijn ontmoetingsplekken.

Veranderende inzichten kosten tijd, maar het team van “De Hullen” ziet dat het de goede kant op gaat. Het CDA vindt het een positieve ontwikkeling en ondersteunt het beleid. Wel moet er altijd op gelet worden of de zorg die echt nodig is, goed gegeven blijft worden.

Mooi om deze plek in Oldebroek te hebben waar mensen op een fijne manier mogen wonen. Waar mede door inzet van veel vrijwilligers van alles georganiseerd kan worden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.