07 maart 2022

CDA op bezoek bij de Skeelerclub Oldebroek

De Skeelerclub Oldebroek heeft er in 2019 een prachtige Kombaan en piste bij gekregen. Vicevoorzitter en penningmeester Edwin Bossenbroek laat vol trots de baan zien en vertelt enthousiast over het ontstaan van de club en deze aanwinst.

Skeelerclub Oldebroek e.o bestaat sinds 1986 en is een vereniging voor skeeleraars uit Oldebroek en omgeving. In 1990 is een skeelerbaan van 400 meter aangelegd in samenwerking met de IJsclub. Het complex is eigendom van de gemeente Oldebroek en de club betaalt via SESO (Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Oldebroek) een gebruikersvergoeding. Sinds 2019 maakt de accommodatie onderdeel uit van de Buitensport Accommodatie Oldebroek.

In 2016 werden plannen gemaakt om naast de skeelerbaan een 200 meter parabolische skeelerpiste aan te leggen. Deze plannen konden in 2019 gerealiseerd worden. Hierdoor had de club voor de gevorderde leden een uitgebreider aanbod en kan ze beter meedoen in de regio en ook landelijk bij het organiseren van wedstrijden. De voorzitter sprak zijn dank uit, dat het CDA de plannen indertijd gesteund heeft.

Skeelerclub Oldebroek organiseert trainingen, lessen, wedstrijden en evenementen voor jeugd en volwassenen. Door de coronatijd zijn er door het voordeel van de buitenaccommodatie veel leden bij gekomen! Er zijn zo’n 250 leden, waarvan wel 140 jeugdleden.

Edwin Bossenbroek geeft aan, dat er nog volop plannen zijn, die ze willen realiseren. Om te beginnen wordt het clubgebouw, samen met de IJsclub energiezuinig gemaakt. Daarnaast heeft de club het plan om in Oldebroek een bewegwijzerd skeeler pad uit te gaan zetten.

CDA Oldebroek kijkt met plezier terug op een inspirerend bezoek aan een club, die echt de ruimte zoekt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.