21 februari 2022

CDA op bezoek bij nr. 13

Bezoek aan nr. 13 in Wezep:  VAKBOND VAN DE STRAAT

 

“Een belangrijk doel van straathoekwerk is jongeren (weer) laten geloven in hun capaciteiten. Dat ze geloven op eigen benen te kunnen staan en zelf lastige situaties kunnen oplossen.”

 

Donderdag 17 februari mocht het CDA Oldebroek een bezoek afleggen aan straathoekwerk nummer 13 in de “Huiskamer” in Wezep. Straathoekwerk is een vorm van hulpverlening aan jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Er wordt gevraagd en ongevraagd contact met jongeren gelegd met als doel voorkomen van problemen of zorgen dat problemen niet groter worden. Om uiteindelijk weer te gaan geloven in eigen kunnen.

 

Nummer 13 kent de jongeren van de straat. Zij gaan met hen in gesprek en bieden een plek om zichzelf te zijn en te werken aan zichzelf. “Door het organiseren van activiteiten met en voor jongeren zetten we in op talentontwikkeling en zelfontplooiing. Daarnaast geven we training op het gebied van weerbaarheid, zoals boksen. “

 

Wat bereikt nummer 13?

Door het contact met jongeren en hen een plek te bieden is er minder overlast in Wezep. Nummer 13 werkt aan vertrouwen en verantwoordelijkheden binnen deze groepen jongeren. Zo ondersteunen zij de groei naar volwassenheid.

Als CDA komen wij tijdens dit bezoek enthousiaste jongeren tegen, die in de “Huiskamer” een plek hebben gevonden om elkaar te ontmoeten.

 

Wat heeft nummer 13 nodig?

Het werk is op straat. 50% van de tijd wordt besteed op straat om met jongeren in contact te komen en te blijven. Er is behoefte aan een vaste plek, waar nummer 13 en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente moet dit niet opleggen. Jongeren en nummer 13 moeten hierin het voortouw nemen, zodat de plek ook gedragen zal worden door de groep.

Het CDA ondersteunt van harte straathoekwerk nummer 13.

 

Samen blijven we zoeken naar mogelijkheden om  onze jongeren te helpen  het beste uit zichzelf te halen.

 

Het CDA spreekt samen met nummer 13 uit:” Alle jongeren komen goed terecht!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.