06 juni 2015

CDA tegenstander van politieke toneelstukjes

CDA tegenstander van politieke toneelstukjes Op de raadsvergadering van 4 juni heeft de raad een initiatiefvoorstel van de ABO besproken. In dit voorstel wilde de ABO graag een notitie laten opstellen waarin de mogelijkheden van lokale duurzame energie onderzocht gaan worden, aangevuld met een haalbaarheidsonderzoek naar plaatsing van zonnepanelen op het H2O-terrein. Als CDA hebben we hier tegen moeten stemmen en dat willen we graag uitleggen.

Het CDA is in principe voor het haalbaarheidsonderzoek. Echter tijdens de vergadering bleek dat het onderzoek al gaande is. Dit maakt dit onderzoek overbodig. De RvC van H2O heeft namelijk dit onderzoek al gestart en de offertes zijn al opgevraagd. Wij als CDA willen niet doen alsof wij nog iets besluiten terwijl het al besloten en gaande is. Wel wachten wij de uitkomsten van dit onderzoek met een positieve grondhouding af.

De notitie vinden wij als CDA ook overbodig, omdat er over duurzame energie genoeg onderzoeken gedaan zijn en deze uitkomsten ook door de gemeente Oldebroek gebruikt kunnen worden. Elke particulier kan al een duurzaamheidslening (tegen een heel laag rentepercentage) aanvragen. Het enige wat we als gemeente hoeven te doen is deze lening ook voor verenigingen en bedrijven toegankelijk maken. Dat is veel effectiever en efficiënter dan het maar weer eens opstellen van een notitie. Daarnaast wordt stimulering van duurzaamheid binnen RNV-verband ook al opgepakt. Alles bij elkaar lijkt dit ons meer dan afdoende.

Het lijkt overigens overduidelijk dat de ABO met deze notitie haar ‘groene’ gezicht wil laten zien na de het ‘nee’ tegen de windmolens bij Hattemerbroek. Een ‘nee’ waar de coalitiepartners het overduidelijk niet over eens waren tijdens de coalitieonderhandelingen vorig jaar. De ABO had toen beter dit kennelijk zo belangrijke punt kunnen vastleggen in het bestuursakkoord.

Kortom: het CDA is zeker voor duurzame energie, maar instemmen met een onderzoek dat al loopt vinden we overbodig en neigt naar een politiek spelletje. We kiezen liever voor de inhoud en wachten het lopende onderzoek eerst af.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.