21 februari 2015

CDA verontwaardigd over handelen college richting H2O partners

Met grote verontwaardiging heeft de Oldebroekse CDA -fractie kennis genomen van het persbericht om samenwerking te zoeken met de gemeente Elburg. Niet omdat wij tegen samenwerking met Elburg zijn, maar juist dat het voorstel ook beoogt afscheid te nemen van onze huidige samenwerkingspartners in H2O verband, namelijk Heerde en Hattem.

Zowel de eerdere reacties van Hattem en Heerde en de recente reactie van Elburg op dit persbericht verschillen van inhoud niet van elkaar. Alle drie gemeentes zijn voor verdere samenwerking op ambtelijk niveau maar zien alle drie een fusie als stip op de horizon.

Wij als de drie H2O gemeentes zijn al sinds 2007 intensief met elkaar vervlochten in allerlei samenwerkingverbanden. Er is fors geĆÆnvesteerd met Oldebroeks gemeenschapgeld in o.a. het gezamenlijke bedrijvenpark H2O, het opzetten van een gezamenlijke ICT-systeem, gezamenlijke inkoop, ambtelijke samenwerking, een bezwarencommissie, etc. Met name de wijze waarop dit raadsvoorstel gecommuniceerd is met de gemeente Hattem en Heerde vindt onze fractie beneden alle peil. Zo ga je niet met elkaar om!

Daarnaast de heeft het CDA grote zorgen over de financiƫle consequenties maar ook zeker over de verhoudingen en met name het vertrouwen die met deze handelswijze grote bijna onherstelbare schade hebben aangebracht. Er wordt door deze handelwijze bovendien grote afbreuk gedaan aan het bestuurlijke imago van de gemeente Oldebroek.

Het CDA heeft per direct schriftelijke vragen gesteld aan het college over . Ook de CDA fracties in Heerde en Hattem hebben met ongeloof kennis genomen van het Oldebroekse persbericht. Zodra de verantwoordingen binnen zijn van het college zullen wij deze publiceren op onze website.

Namens de Oldebroekse CDA-fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.