01 oktober 2016

CPO de Driehoek Hattemerbroek

Op de raadsvergadering van donderdag 28 september heeft de fractie van het CDA ingestemd met de bestemmingsplanwijziging, zodat er woningbouw kan komen bij het CPO project in Hattemerbroek. Daarnaast is er goedkeuring gegeven aan de grondprijs die hiermee gemoeid gaat. Grote vraag hierbij blijft of we nieuwe CPO projecten moeten blijven steunen, wanneer deze alleen met financiƫle steun van de gemeente gerealiseerd kunnen worden.

Voor deze specifieke situatie zijn we blij, dat er inbreiding in de kern van Hattemerbroek gaat komen De vraag naar woningbouw loopt hier al een tijd en het is positief dat er nu eindelijk gebouwd gaat worden.

Er kunnen nog wel vraagtekens gesteld worden bij de wijze waarop alles tot stand gekomen is. De omwonenden staan recht tegenover de CPO groep en voelen zich niet gehoord in hun klachten Ook de communicatie van de wethouder richting deze groep had beter gemoeten. De fractie van het CDA neemt hem dit wel kwalijk. Hij had in het hele proces een veel actievere rol kunnen en moeten spelen.

Deze onenigheid kon niet de reden zijn om het plan niet door te laten gaan, omdat woningbouw belangrijk is en Hattemerbroek eindelijk zijn uitbreiding krijgt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.