22 april 2019

De Huiskamer van Wezep

CDA Oldebroek op bezoek bij de Huiskamer in Wezep.

Een afvaardiging van fractie en bestuur van het CDA heeft woensdag 17 april een bezoek gebracht aan de Huiskamer in Wezep. Zij werden daar ontvangen en bijgepraat door de initiatiefnemers Liesbeth Smit en Hetty Schoonhoven.

De Huiskamer is gevestigd in de voormalige bibliotheek van Wezep en wordt gezien als een inloophuis. Opgericht door de burger en voor de burger. Er worden activiteiten georganiseerd, mensen kunnen elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee, maar ook zelf activiteiten starten. Zo is er een handwerkcafé, een repaircafé, een weggeefwinkel, een creaclub en een kunstlokaal. Er kan gebiljart worden en koersbal worden gespeeld. Jongeren kunnen er chillen en internetten. Statushouders komen hier voor de “Samen in gesprek groep”. Kortom een bruisende plaats voor jong en oud, die volledig door vrijwilligers wordt gerund. Wekelijks komen er wel 100 – 150 bezoekers voor de diverse activiteiten.

Bij al deze activiteiten loopt de leiding wel tegen een aantal ergernissen aan, die betrekking hebben op de huisvesting en de subsidie. De Huiskamer zit nu in een tijdelijke ruimte en werkt met een eenmalige projectsubsidie. Gelukkig weet men, dat de gemeente Oldebroek dit project waardeert en een warm hart toedraagt, maar wanneer deze voorziening voor de lange termijn bewaard moet blijven, zal de gemeente duidelijker mee moeten gaan denken over definitieve huisvesting en een structurele subsidie. Tevens wordt de Huiskamer door dezelfde gemeente aangeslagen voor de OZB. Het CDA heeft daar vorig jaar al vragen over gesteld. Het is namelijk moeilijk uit te leggen, dat wat aan de ene kant als projectsubsidie wordt gegeven aan de andere kant via gemeentelijke belasting weer wordt afgepakt!

Er gebeurt veel in de Huiskamer, ook door samenwerking in het PIO (platform informele organisaties), maar er kan meer en men wil ook meer. Er zal dan wel wat moeten gebeuren aan ondersteuning van al die vrijwilligers vanuit het gemeentelijk apparaat en een langere termijn visie vanuit het college. Het CDA zal dit dan in de raad ook gaan bepleiten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.