18 september 2017

De Veluwse CDA-fracties roepen op voortvarend met de vliegroutes Lelystad Airport om te gaan

PERSBERICHT 16 september 2017

De Veluwse CDA-fracties roepen eensgezind de Haagse CDA-fractie op voortvarend met de vliegroutes Lelystad Airport om te gaan

Alle CDA-fracties van de Veluwe zijn actief bezig geweest in de nieuw ontstane discussies over de vliegroutes van Lelystad Airport. Met heel veel inzet is er een gezamenlijke oproep aan de CDA-fractie in de Tweede Kamer tot stand gekomen en aangeboden zodat de CDA-woordvoeder op dit gebied Martijn van Helvert de wensen van de Veluwse CDA -fracties in zijn betoog en debat met de staatssecretaris kan meenemen. Dat debat wordt op 20 september a.s. gehouden in de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu.

De oproep zoomt in op de volgende punten:

  1. Alle Veluwse gemeenten werken met veel inzet aan het toeristisch product ‘De Veluwe op 1’. In het vigerende besluit van de staatssecretaris wordt de Veluwe grotendeels ontzien. Wij zien dat ‘ontzien’ ook in de nabije toekomst als een vast criterium en pleiten ervoor dat de nu voorgenomen vliegroute zo mogelijk hoger dan 2700 m wordt gelegd.
  2. In het proces en ook in de brief van 12 september is er sprake van een herinrichting van het luchtruim. “Herinrichting van het luchtruim is een ingrijpend proces met een groot aantal afhankelijkheden en waarbij een groot aantal stappen zorgvuldig doorlopen moeten worden”, aldus de staatssecretaris. Zij ziet een realisatie daarvan eerst in 2023 als haalbaar. Wij doen een dringend beroep om sneller met een herziening van het luchtruim te komen om zo doende de zo mogelijk hoger gelegen hogere routes minder belastend te laten zijn voor mens en omgeving en daarmee tevens invulling te geven aan de noodzaak de Veluwe als het grootste natuur- en recreatiegebied van Nederland te ontzien.
  3. In onze rol als volksvertegenwoordiger hebben wij de plicht om onze inwoners van de juiste informatie te voorzien dan wel op hun vragen correct antwoord te kunnen geven. Het beschikken over informatie is dus een belangrijk aspect en van uit dien hoofde willen wij duidelijkheid over de afwegingscriteria zoals die zijn dan wel worden gebruikt bij het bepalen van de huidige en toekomstige vliegroutes over onze regio.
  4. In het proces is er ook een MER Lelystad Airport ontwikkeld en via de geëigende procedure onherroepelijk geworden. Die MER heeft echter betrekking op de ruimtelijke ordening van de luchthaven zelf en de daarbij behorende aanvliegroutes. Niet duidelijk is of er ook een MER moet zijn voor (delen van) de aansluitroutes. Voor ons is de noodzaak daar die duidelijkheid wel te hebben.

Namens de gezamenlijke Veluwse CDA-fracties,

Koos Meijer (CDA Nunspeet), Jan Dirk van der Borg (CDA Apeldoorn), Roel van de Broek (CDA Barneveld), Jan Pieter van der Schans (CDA Ede), Jan Neijzen (CDA Elburg), Loes Looman–Van Breen (CDA Epe), Dick te Brake (CDA Ermelo), Peter Sels (CDA Harderwijk), Harry Kremer (CDA Hattem), Erik Mateman (CDA Heerde), Joop van Ruler (CDA Nijkerk), Jan Dijkstra (CDA Oldebroek), Robert Olthuis (CDA Putten)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.