02 februari 2020

Geen bestrijding Eikenprocessierups met Xentari

CDA Oldebroek tegen bestrijding Eikenprocessierups met Xentari

 De afgelopen 27 jaar heeft zich in grote delen van de wereld een ecologische ramp voltrokken.

 De hoeveelheid insecten is namelijk in die periode met 75% afgenomen.

U kunt wel nagaan welke gevolgen dit heeft voor de voedselkringloop in de natuur, want insecten zijn immers voedsel voor onder meer vogels en vele andere dieren. Daar komt nog bij dat ze essentieel zijn voor de bestuiving van allerlei gewassen, denk aan fruit en bloemen.

 Het lijkt ons niet verstandig dat de gemeente Oldebroek bovengeschetste situatie nog eens gaat verergeren door de eikenbomen met Xentari te gaan behandelen. Daardoor gaan er nog meer insecten het loodje leggen. Het is des te vreemder omdat in de raadsvergadering van 7 november 2019 er bijna een raadsbrede motie biodiversiteit is aangenomen. En dan nu een paar maanden later een voorstel om te gaan spuiten met Xentari.

 Dat de rupsen overlast geven is duidelijk, maar is spuiten met Xentari dan de oplossing van het probleem?  Er zijn ook prima alternatieven zoals opzuigen of echte biologische bestrijding met natuurlijke vijanden.

 Helaas dachten de meeste andere partijen in de gemeente Oldebroek hier anders over en is er ingestemd met het spuiten van Xentari.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.