09 maart 2018

Geen structurele subsidie voor muziekonderwijs aan jongeren in de gemeente Oldebroek

Op de raadsvergadering van 8 maart is een initiatiefvoorstel besproken, waarin het CDA vraagt om een structurele subsidie voor muziekonderwijs aan jongeren uit de gemeente Oldebroek. Jammer genoeg heeft dit voorstel het niet gehaald. Er komt geen structurele subsidie!

De subsidie, die er tot dit jaar was, kwam voort uit het faillissement van de muziekschool. Voor lopend jaar is hier nog een klein bedrag van over, hierna stopt het. Onderzoek toont aan, dat muziekonderwijs essentieel is in de ontwikkeling van kinderen. Als CDA willen we kinderen uit de gemeente de mogelijkheid geven om een instrument te leren spelen en geld moet daarbij geen belemmering zijn. Alle omliggende gemeenten geven overigens wel subsidie voor muzieklessen.

Een groot deel van de kinderen uit de gemeente Oldebroek volgt muzieklessen bij de muziekverenigingen. Als de subsidie helemaal stopt, zullen de lesgelden omhoog gaan en is de kans groot, dat muzieklessen bij de verenigingen onbetaalbaar gaan worden voor ouders.

Jammer genoeg is er geen steun van andere partijen en heeft het voorstel geen steun gekregen. Wij hopen, omdat muziekonderwijs ons erg aan het hart gaat, dat er in de komende begroting wel ruimte vrij gemaakt gaat worden voor subsidie door het nieuwe college. Hier zullen we ons als CDA Oldebroek voor blijven inzetten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.