10 november 2017

Geld voor de zorg moet ook naar de zorg!

Op de raadsvergadering van 9 november zijn door de raad twee zaken besproken. De eigen bijdrage voor de WMO en de begroting. Bij beide zaken heeft het CDA ingezet op geld dat voor de zorg bedoeld is, ook voor de zorg gebruikt wordt.

Het eerste punt, ging over de eigen bijdrage, die mensen binnen de WMO moeten betalen voor zorg die zij nodig hebben. Het CDA heeft een voorstel gedaan om de mensen met een beperking en/of chronische ziekte tegemoet te komen door deze eigen bijdrage te halveren. Deze groep mensen heeft al extra kosten voor zorg die zij nodig hebben. Denk aan de het eigen risico, een relatief dure zorgverzekering om goed verzekerd te zijn en eventueel ook nog een eigen bijdrage voor de WLZ. Door deze stapeling wordt deze groep behoorlijk aangesproken in financiële zin. Graag wilden we het college oproepen om hen in de kosten tegemoet te komen. Helaas sneuvelde dit voorstel, omdat alleen lijst 7 het met ons eens was. Een gemiste kans vindt het CDA.

Het tweede punt betreft de begroting. Samen met de SGP, PvdA en Lijst 7 is er een amendement ingediend om geld (€ 100.000), dat besteed gaat worden aan Oldebroek voor Mekaar, niet uit de reserve Sociaal Domein te halen, zoals het college graag wil, maar gewoon uit de algemene reserve. Geld voor de zorg moet naar de zorg. Helaas heeft ook dit voorstel het niet gehaald, omdat een meerderheid het geld wel uit de pot Sociaal Domein wil halen. Wederom een gemiste kans!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.