25 mei 2020

Gelijke monniken, gelijke kappen

Gelijke monniken, gelijke kappen!

 

Oldebroek voor mekaar is een kreet die we met zijn allen zo onderhand wel kennen. Groeperingen uit de samenleving, zoals bijvoorbeeld de dorpsgroepen van ’t Loo, Hattemerbroek of Oosterwolde, regelen zaken in en voor het dorp door middel van een zogenaamde burgerbegroting. Dit houdt in dat geld dat al op de begroting van de gemeente stond ter beschikking komt van de dorpsgroep en dat die daar de noodzakelijke zaken voor doet en als er geld overblijft ze dit geld naar eigen goeddunken voor het dorp kunnen besteden. Als CDA zijn wij daar voorstander van! We willen hierbij dan ook onze grote waardering uitspreken voor alle mensen die op vrijwillige basis zoveel tijd en energie in de dorpsgroepen steken!

Het is heel goed dat er beslissingen door bewoners zélf worden genomen als het over hun dorp gaat, in plaats van op een gemeentehuis ‘ver weg’. Nadeel kan overigens wel zijn dat het bestuur van zo’n dorpsgroep een geheel eigen koers gaat varen en iets gaat doen wat het dorp in meerderheid niet wil.

Ook in Wezep is er een nieuwe bewoners coöperatie in oprichting, de ‘Akkers’, dit burgerinitiatief juichen wij van harte toe! Maar wat ons als CDA bevreemdt is dat er een bedrag van € 35.200 beschikbaar gesteld wordt voor de oprichtingskosten, organisatiekosten, activiteitenkosten, communicatie/marketing en voor professionele ondersteuning.

Dat lijkt op het eerste gezicht logisch, maar het CDA zet bij deze beslissing van het college grote vraagtekens. De andere dorpsgroepen hebben nooit dergelijke financiële steun gekregen. Het CDA houdt van gelijke monniken, gelijke kappen en vindt dan ook dat, of de oprichting van de Akkers op een andere manier moet gaan, of dat het college ook de andere dorpsgroepen op deze manier moet bekostigen. De vraag is wel of we als gemeente dorpsgroepen op deze manier financieel moeten ondersteunen.

Ook al leven we in deze bijzondere en moeilijke ‘Corona’ tijd er is, zoals u kunt lezen, toch nog politieke reuring.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.