24 mei 2013

Hattem, Heerde en Oldebroek: naar één gemeente?

Er komt veel op gemeenten af de komende jaren. Het rijk legt veel taken bij de lokale overheid neer. Het volledige jeugdbeleid, een deel van de AWBZ en alles rondom de Participatiewet komen allemaal bij gemeenten te liggen. Dit is te veel om als gemeente alleen op te pakken. Dat is niet slechts een probleem voor de gemeente als organisatie. Het raakt uiteindelijk ook u als burger. Dit vraagt dus om samenwerking. Hoe die samenwerking vorm zou kunnen krijgen, willen de raadsfracties van Oldebroek graag met u bespreken op dinsdag 28 mei. Dit zullen de lokale fracties doen vanaf 19.30 uur in het dorpshuis in

Wezep. Hattem, Heerde en Oldebroek: naar één gemeente?

De colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek hebben aan het begin van dit jaar uitgesproken dat zij een voorkeur hebben voor een fusie van deze drie gemeenten. Ze deden deze uitspraak onder ander op basis van een rapport van Wagenaar en Hoes over de samenwerking tussen deze drie gemeenten waarin deze variant de grootste voordelen lijkt te bieden. Een van de onderzoekers, Harry ter Braak, zal op 28 mei op verzoek van de fracties dit rapport toelichten.

Proces

U kunt deze avond onder leiding van Gelders Statenlid Muus Groot vragen stellen over de inhoud van dit rapport. Daarnaast kunt u ook vragen stellen aan vertegenwoordigers van de verschillende fracties. Bijvoorbeeld over het proces. Want op dit moment zijn de raden aan zet. Zij moeten nu bepalen welke samenwerkingsvorm het beste is voor de toekomst en met welke gemeenten ze willen samenwerken. De fracties in de gemeenteraad van Oldebroek willen dit niet zonder u doen. Kom daarom dinsdag 28 mei om 19.30 naar het dorpshuis in Wezep om mee te praten over de toekomst van Oldebroek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.