09 december 2017

Parlement neem verantwoordelijkheid

Regering en parlement lijden onder betekenisverlies. Dat is niet alleen lastig voor parlementsleden, maar ook voor veel burgers. Bij wie kunnen burgers terecht met hun zorgen en verlangens? De verantwoordelijkheidsrelaties zijn haast onontwarbaar geworden.

De Staatscommissie Parlementair Stelsel heeft geconstateerd dat leiding en macht steeds meer gespreid zijn geraakt. De in januari 2017 ingestelde Staatscommissie heeft de opdracht om te onderzoeken of ons parlementaire stelsel nog goed werkt en of het toekomstbestendig is. Veel beslissingen die belangrijk zijn voor het dagelijks leven van mensen worden niet meer door de nationale politiek genomen, maar steeds vaker door anderen, zoals de Europese Unie, gemeenten of provincies. Tegelijkertijd is de nationale politiek voor veel mensen nog steeds het richtpunt. Hoe gaat het parlement daarmee om?

Zo is de vraag naar bovengekomen bij wíe nu de verantwoordelijkheid ligt voor de keuzes van vliegroutes en vlieghoogten rond vliegveld Lelystad. Er wordt naar de Alderstafel gewezen, maar ook LVLN en het Regeerakkoord worden genoemd. Kunnen we er op vertrouwen dat onze parlementariërs voldoende zicht en invloed hebben op de problematiek? Het CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch heeft toegezegd, dat hij de voorstellen van de minister van I&M (Cora van Nieuwenhuizen, VVD) zal beoordelen op de manier waarop zij omgaat met de belangen van de burgers. Die belangen zijn groot, weten we inmiddels.

Ook het CDA Oldebroek vindt, zonder het probleem over de schutting te gooien, dat Lelystad niet open kan, voordat de hoogten en zo mogelijk de routes zijn aangepast! Het parlement wordt opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen en dat vooral in het dossier Vliegveld Lelystad duidelijk te laten zien!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.